Palaute Liikenneturvan seminaarista 19.4.2012 Tampereella. Luennon aihe oli Uhosta itsetuntoon

Yhteenvetoa Liikenneturvan seminaarissa Tampereella kerätystä palautteesta. Palautelomakkeita palautettiin yhteensä 69, osallistujia seminaarissa oli 97.

Osallistujat olivat tyytyväisiä aamupäivän sisältöön keskiarvolla 4,46 (1 = ei ollenkaan tyytyväinen – 5 = erittäin tyytyväinen). 42 vastaajaa mainitsi luentosi olleen mielenkiintoisinta aamupäivässä ja esitystä kehuttiin paljon. Osallistujat arvioivat pystyvänsä hyödyntämään seminaarin antia omassa työssään ja työyhteisössään keskiarvolla 4,46 (1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä). Palautelomakkeen vapaa sana –osioon kertyi paljon kiitosta ja 11 pyyntöä järjestää lisää tällaisia koulutuksia.  Palautteiden perusteella osallistujat vaikuttivat varsin tyytyväisiltä ja seminaarin jälkeen Liikenneturvaan on tullut kehuja. Kiitokset  vielä kerran mukanaolosta!


Alla koonti oasllistujapalautteesta. Mukaan otettu vain esitykseeni liittyvät kommentit.

Mikä aamupäivän esityksissä oli mielenkiintoisinta:

-          Luennot hyviä, ihmisten käyttäytymistä ja psykologiaa lisään opetukseen.

-          Molemmat luennot.

-          Raisa Cacciatoren esitys.

-          Molemmat luennot 10.

-          Loistavat ja toisiaan täydentävät puheenvuorot -> nappivalinta.

-          Molemmista sai tukea omille ajatuksille, joita pyrin toteuttamaan.

-          Raisa.

-          Cacciatore: itsetunnon liittyminen liikennekasvatukseen.

-          Raisa Cacciatoren luento

-          Raisan upea esitys. Kasvattajan mahdollisuudet lapsen ja nuoren itsetunnon rakentamisessa. Tue, älä tuomitse! Terveys arvona auttaa tekemään oikeita valintoja.

-          Hyvät, ajatuksia herättävät, mielenkiintoiset luennoitsijat. Aika lyhyt…

-          Itsetunto-luento

-          Cacciatoren luento kaikkinensa.

-          Kaikki

-          Raisa Cacciatore

-          Raisa Cacciatoren luentoa olisi kuunnellut kauemminkin.

-          Raisan luento.

-          Raisa Cacciatore. Loistava!

-          Uudet näkökulmat vanhoihin asioihin.

-          Raisa Cacciatoren luento.

-          Asiantuntevat luennoitsijat. Laajensi käsitystä liikennekasvatuksesta.

-          Raisa C.

-          Cacciatoren luento.

-          Liikenneturvallisuus lapsen kehityksen näkökulmasta.

-          Raisa Cacciatore on loistava.

-          Tieteellinen tutkimus tuki omaa intuitiota.

-          Sukupuolten eroavuudet.

-          Raisa Cacciatoren esitys kokonaisuudessaan loistava, häntä olisi voinut kuunnella pidempäänkin.

-          Raisa C.

-          Molemmat luennot.

-          Molemmat luennot olivat mielenkiintoisia.

-          Koko Raisa Cacciatoren esitys.

-          Raisa C.

-          Raisa Cacciatoren luento.

-          Raisa Cacciatoren luento +++++

-          Vanhempien motivoiminen

-          Cacciatoren luento

-          Raisa Cacciatoren luento

-          Cacciatoren luento hyvä. Itsetunto ja tunnekysymysten tärkeys nousi hyvin esille.

-          Ensimmäinen luento

-          Molemmat luennot tosi hyviä.

-          Raisa Cacciatoren luento.

-          Cacciatoren eläytyvä sujuvuus.

-          Raisa Cacciatoren luento.

-          Cacciatoren luento.

-          Raisa Cacciatoren luento.

-          Raisan esitys.

-          Raisa Cacciatoren luento oli super! Liikennekasvatuksen ydin selvisi.

-          1. esitys: temperamentti ja itsetuntoasiat.

-          Luennoitsijat olivat hyviä!

-          Cacciatoren esitys oli huippu!

-          Molemmat luennot mielenkiintoisia, sovellettavissa.

-          Raisan luento, ajatus että liikennekasvatus onkin tunteiden hallinnan opetusta.

-          Raisa Cacciatoren luento.

-          Raisa Cacciatoren esitys kokonaisuudessaan.

-          Raisan esitys.

-          Raisa Cacciatoren esitys: tiivis esimerkein elävästi esittämät ajatukset

-          Raisa Cacciatoren luento

-          Cacciatoren luento

-          Molemmat kiinnostavia. Raisa C:n asia nappasi ehkä vielä laajemmin.

-          Vaikea eritellä. Molemmat esiintyjät olivat erittäin hyviä ja asiakokonaisuudet mielenkiintoisia.

-          Itsetunnon ja tunteiden merkitys myös liikennekasvatuksessa.

-          Cacciatore innostava, mutta liian populistinen.

-          Raisan esitys.

-          Asiantuntijat puhuivat erittäin hyvin ja mielenkiintoisesti olennaisista asioista.

-          Molemmat luennot. Ajatus palasi taas siihen, kuinka erilaista ja toisaalta haasteellista on tehdä opetus/koulumaailma sellaiseksi, että asiat/opetus kohtaa pojat.

Kommentteja, ajatuksia ja ideoita:

-          Lisää näitä.

-          Kivaa.

-          Kiitos hyvästä koulutuksesta!

-          Hyvä paikkavalinta – kaikki sujui Tampere-talossa hienosti. Materiaalikansio oli erittäin mukava yllätys.

-          Jatkakaa samaan malliin ja kootkaa opettajia yhteen asiantuntijoiden kanssa.

-          Kiitos! Toivottavasti vastaavanlaisia päiviä järjestetään jatkossakin!

-          Tampere-talo hieno paikka seminaarille, kiitos! Hienosti pidettiin kiinni aikataulusta.

-          Lisää samanlaisia päiviä.

-          Olin liikenneturvan järjestämässä koulutustilaisuudessa toista kertaa ja olen erittäin tyytyväinen.

-          Lisää näitä!

-          Lisää tällaista koulutusta! Hyvää kevättä ja kiitos!

-          Hyvä seminaaripäivä. Kiitos järjestäjille.

-          Kiitos!!

-          Kunpa saisi kollegat innostumaan!

-          Kiitos!

-          Enemmän sisältöjä, sellaisia joita voi suoraan käyttää oppitunnilla liikennekasvatuksessa.

-          Toivottavasti anti tulee käyttöön opetuksessa.

-          Hieno koulutus, lisää näitä ja suoria malleja koulumaailmaan.

-          Antoisa ja loistava koulutus.  Iso kiitos kaikille järjestäjille.

-          Kiitos.

-          Kiitos!

-          Kiitos! Paneeli oli aika turha.

-          Kiitos hienosta päivästä.

-          Kiitos teille! Kunpa meidän koulustamme tulisi muitakin!

-          Suurkiitos! Jälleen laadukkaat, luotettavat ja antoisat kouluttajat ja materiaalit. Tätä lisää! Sain näistä antia myös muuhun kasvatustyöhön.

-          Raisa Cacciatoren luento oli huikea.

-          Päivän aikana heräsi kysymys ”Voisiko saada jonkun hyvän koulutuksen oppilaan itsetunnon ja tunteiden käsittelyyn”? Aihe tuntuu tämän päivän jälkeen tärkeältä, mutta miten opetan sitä koulussa enemmän?

-          Pää edellä –malli oli esitelty kattavasti niin että opettajat pääsivät tekemään sen kautta itse töitä – ei siis vain valmis materiaalipaketti!

-          Ehkä vähän enemmän eriyttämistä ala- ja yläkoulun aineistoihin.

-          Kiitos!

-          Kiitos! Lisää samanlaista.

-          Kiitos! Huippukoulutus, tärkeä asia!

-          Käytännön järjestelyt olivat tosi hyvät. Kaiken kaikkiaan koulutus on ollut tosi hyvä paketti.

-          Tämä toimi hyvin. Kannattaa jatkaa.

-          Kiitos! Paras koulutussetti, missä olen ollut. Lisää näitä.

-          Kaikin puolin toimiva kokonaisuus. Näitä lisää!

-          Aikataulu toimi kiitettävästi.

-          Vaikka tänne komennettiin, oli ihan hyvä että tulin.

-          Ihanat tarjoilut ja hyvät materiaalit. Kiitos.

-          Hienosti ja jämäkästi järjestetty seminaari, jossa osallistuja tunsivat olevansa ”kuninkaita” ja ”kuningattaria”!

-          Ruokailut kruunaa aina opintopäivät. Asiasisältö oli hyvä ja antoisa.

-          Vaikka tätä on tehnyt jo 15 vuotta, aina saa jotain uutta ajateltavaa ja ideoita. Toisaalta sekin on tärkeää, että huomaa tehneensä ihan oikeita asioita.

-          Enemmän aikaa keskustelulle (Pää edellä). Luennoitsijat olivat erinomaisia! Kiitos!

-          Loistavat luennoitsijat! Hyvät materiaalit!

-          Tiivis päivä, hyvin rytmitetty. Hyvin valitut kokonaisuudet.

-          Kiitokset hyvin sujuneesta päivästä!

-          Lisää tällaisia koulutuksia! Kiitos teille!