Cacciatore, Raisa 2008: Kiukkukirja.
Aggressiokasvattajan käsikirja - vauvasta kouluikään.


Toim. Vuokko Hurme. Helsinki. Väestöliitto. 103 s.
Kuvitus ja taitto: Otto Paakkanen

Kirja-arvostelu Väestöliiton kustantamassa Pari & Perhe-lehdessä nro 2/08, kirjoittajana Mari Hatakka, FL, Folkloristiikka, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto.

Kiukkukirjaa voi tilata Väestöliitosta hintaan 24 euroa + toimituskulut

"Kiukkukirjan sanoma on yksinkertaisuudessaan puhutteleva: kaikilla ihmisillä ja etenkin lapsilla on voimakkaita tunteita, joiden kanssa voi oppia elämään. Suurissa tunteissa, edes vihassa tai raivossa ei ole mitään pahaa, kunhan ne eivät johda väkivaltaiseen käytökseen. Myös mitätöinti, kiusaaminen ja kurittaminen ovat väkivaltaa.

Kiukkukirja tarjoaa neuvoja lapsen kiukun ja vanhemman omien tunteiden käsittelemiseen. Kirjassa käydään läpi aggression tunnetta sekä voimavarana että riskinä ja keskitytään erityisesti aikuisen kykyyn ottaa vastaan lapsen vihanpurkaukset.

Vanhemman vastuulla on myös lapsen tuleva kyky toimia väkivallattomasti. Kirja onnistuu esittämään asian niin, että se ei syyllistä, vaan rohkaisee lukijaa. Lisäksi siinä esitellään aggression portaat, eli alle kouluikäisen lapsen tyypillisiä aggressiokasvun vaiheita.

Kirjassa muistutetaan kasvattajia toimimaan nimenomaan lapsen iän asettamilla ehdoilla - kaksivuotiaan kanssa ei kannata väitellä, mutta kuusivuotias on jo halutessaan taitava neuvottelija.

Pieneen kirjaan on mahtunut paljon asiaa. Se luo uskoa parempaan arkeen lupaamalla, että rakentavaa riitelyä voi opetella vielä aikuisenakin. Esitystapa on maanläheinen, eikä lukijaa rasiteta liiallisella teoretisoinnilla. Lähdeluettelo onkin lyhyt, eikä siihen sisälly esimerkiksi uusinta temperamenttien tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.

Kirjassa esiintyy paikoitellen toistoa. Tekstin luettavuutta olisi voinut vielä parantaa. Myös tietoiskut olisi voinut taittaa selkeämmin tekstistä erottuviksi  osioiksi.

Kirja antaa pienen lapsen vanhemmalle paljon ajattelemisen aihetta ja apua sekä omien että lapsen tunteiden kanssa elämiseen. Kasvatustyön kulmakivet, rajat ja rakkaus, järki ja tunteet kulkevat käsi kädessä, vaikka arjessa niiden yhdistäminen on joskus vaikeaa.

Kirjan rakentava asenne sekä tunteiden ja väkivallan yhteiskunnallisten ulottuvuuksien huomioiminen ansaitsevat erityiskiitoksen. "