Share |

Tervetuloa tutustumaan kirjoituksiini, kirjoihini, ajatuksiini ja luentoihini!

Sivujeni tarkoituksena on tarjota tietoa siitä mitä teen, sekä antaa mahdollisuus tutustua näkökulmiini ja mielipiteisiini.  Lasten, nuorten, vanhempien, aikuisten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Näistä aiheista löydät linkit ylhäältä, ikäkausittain ja aiheittain. Myös kirjojen tai nettijulkaisujeni lista löytyy aakkosjärjestyksessä.

Haluan tarjota sellaista tukea ja tietoa, jota itse olen etsinyt lukuisat kerrat, tai jota kohtaamani ihmiset kysyvät, rakentaessaan omaan elämäänsä parempaa tasapainoa. Koetan koko ajan lisätä tietämystäni, pohtia kokonaisuuksia ja tutkimusten yleistettävyyttä. Koetan kääntää teoriat käytännön kielelle.

Pärjääminen ja tasapaino syntyvät koko ajan arjen valinnoista, asenteista ja teoista. Sanonta "asenne ratkaisee", on varsin totta, mutta on olosuhteittenkin oltava tolkulliset. Elämänilo ja elämänhallinta ovat avainasemassa. Huomaako aikuinen vahvistaa lapsessa ja itsessään myönteisyyttä? Moni ei ole itse sellaista oppia saanut. Muutos syntyy sydämen päätöksestä etsiä myönteistä elämää itselleen ja ympäristölleen, sekä sinnikkyydestä ja tahdosta aloittaa tuo työ yhä uudelleen, uusin keinoin.

Pärjääminen ja tasapaino ovat myös mielen taitoja: kykyä olla läsnä, uskomuksia, arvoja ja asenteita. Toisille helppoja ja itsestään selviä. Toisille suuria haasteita, monesta syystä.

Kun tietoa tai apua tarvitaan, sen tulee olla selkeää, ymmärrettävää ja kiinnostavaa. Lasten kasvatus, nuorten tukeminen, parisuhde ja vanhempana olo on varsin konkreettista. Niin on myös itsetunnon rakentelu. 

Puhun kaikkein mieluiten ennaltaehkäisevästä ja voimavaraistavasta, elämänhalua ja innostusta, pärjäämistä ja elämäntaitoja lisäävästä kasvatuksesta. Esimerkeissäni kuvaan tavallisia kasvatukseen liittyviä  tilanteita. Näin lukija tai kuulija voi saada kosketuksen omaan arkeensa: tuohan on aivan kuin meillä kotona!  Kuvaan inhimillisiä ilmiöitä mallien kautta kuten vaikkapa Neljän pöydänjalan -malli elämänhallintaan tai Sutuhaka –malli rakentavaan rajanvetoon, sekä Aggression ja Seksuaalisuuden portaat. Niitä voi heti soveltaa käytäntöön. Kaikki perustuu tutkittuun tietoon ja pitkäaikaiseen asiantuntijuuteeni.

Pidän erittäin mielelläni vanhempainiltoja ja koulutuksia monista paljon kysytyistä aiheista, mm. itsetunnon tukeminen, haasteelliset tunteet ja aggressiokasvatus, seksuaalisuuden portaat, murrosiän kuohunta, nuoren hyvinvointi, miten koulu voi tukea nuorta, vastuullinen vanhemmuus ja niin edelleen.

Kirjat yhdistävät suuria kokonaisuuksia kuten seksuaalisuus, itsetunto tai aggressio. Niitä voi lähestyä myös selaten tai pieniä kohtia lukien. Näin rakentavan riitelyn keinot, ystävyyden pelisäännöt ja arvokasvatus ovat helppoja omaksua.

Pidän asioiden tiivistämisestä ja kaikenlaisista muistisäännöistä. Esimerkiksi: "Estää saa, muttei kostaa", on yksi parhaita oppeja nuorelle miehelle.Ja vanhemmalle, miten pysyä aikuisena: "Ole läsnä. Kohtaa oikeasti. Tue tarvittaessa. Ole mallina. Ymmärrä yksilöä. Pysy aikuisena. Hoida jaksamisesi."

Toivottavasti löydät sivuilta etsimäsi! Jos sinulla on kehitysideoita sivustoon, sen toimivuuden lisäämiseksi, niin kerro.

Mikäli haluat tiedustella minua luennoimaan, ole hyvä ja kerro ajankohta, kohderyhmä, sisältötoiveesi ja muut ajatuksesi sähköpostilla raisa.cacciatore@gmail.com tai raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi. Luentojen ja kirjojen aiheet löydät näiltä sivuiltani. Ja yhteyttä voit ottaa myös muuten vain!

Lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, tietokirjailija, kouluttaja

Raisa Cacciatore