Dynamo Terveystietoa 7.-9.-luokkalaisille dynamo_kansi.jpg

Tammi, (9. painos) 

Dynamo on hyvä kirja yläkouluikäiselle. Se antaa selkeää tietoa viisaiden valintojen tueksi silloin, kun tunteet kuohuu, keho muuttuu ja arvot ovat murroksessa.

Dynamo sisältää yksissä kansissa koko terveystiedon sisältömäärän yläasteella. Näin sellainen oppilas, joka on kiinnostunut vaikkapa murrosiän kehityksestä tai seksuaalisuudesta tarkemmin tai aiemmin kuin toiset, löytää turvallista tietoa heti omasta kirjastaan.

Raisa Cacciatore ja Erja Korteniemi-Poikela ovat kirjoittaneet luvut: Lukijalle (nuorelle suunnatut alkusanat); Muuttuva minä - Kasvu ja kehitys; Terveellistä seksiä - Järki ja tunteet.

DYNAMO on uusittu käyttäjäpalautteen mukaan toimimaan entistä paremmin opetuksessa. Uusittu kirja on ilmestynyt tammikuussa 2008.

Kirjaan on merkitty väreillä eri kursseilla luettavat osuudet. Kirjaa voidaan kuitenkin yhä käyttää opetuksessa kuntakohtaisten opetussuunnitelmien sekä kunkin oppilasryhmän tarpeiden mukaan.

Kirjan tiedot on myös ajantasaistettu.

Kirjaan on lisätty aihepiireittäin kokoavia tehtäviä.

Myös opettajan opas on uudistettu uuden kirjan järjestyksen mukaan, ja se on nyt saatavissa cd:nä.

Tekijät:
Orkovaara Pirjo – Cacciatore Raisa – Furman Ben – Hirvihuhta Harri – Hämäläinen Anu-Maaria – Kekki Marjo – Korteniemi-Poikela Erja

Osta kirja

Opettajan opas CD