Aggression 18 porrasta

Lähteenä:

Sisu, tahto, itsetunto - Portaat itkupotkuraivarista aggression hallintaan. Kirja kipeiden tunteitten sietämisestä ja tukemisesta lapsen ja nuoren pärjäämistä ja itsetuntoa vanhvistaen, R Cacciatore ja E Korteniemi-Poikela.

R Cacciatore: Aggression portaat, Opetushallitus 2008 sekä Kiukku- ja Kapinakirjat, Väestöliitto 2008 ja 2009

Katso lyhyet videoklipit jokaisesta 18 aggression kehitysportaasta ja lue lisää Hyvä kysymys -palvelusta Väestöliitosta.

Lue portaiden kuvaukset Väestöliiton sivuilta.

Aggression portaiden 18 kehitysvaihetta on jaettu kuuteen luokkaan. Luokat kuvaavat suurempaa muutosta siinä, kuinka selkeästi lapsi tai nuori kokee olevansa erillinen ja omatoiminen suhteessa toisiin. Iät ovat viitteellisiä, kertoen enemmän siitä, missä iässä eteneminen alkaa olla mahdollista. Jokainen lapsi ja nuori etenee portailla omaan yksilölliseen tahtiinsa ja jokaisella portaalla voi myös viipyä pitkiä aikoja.

Luokka I: OLEN OLEMASSA IHMISSUHTEEN AVULLA

1–3-vuotias lapsi on tiiviissä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, koko ajan peilaten ja tukeutuen, rimpuillen tai riehuen turva-aikuiselleen, jota ilman hän ei pärjää eikä selviydy. Lapsi testaa hoitajiensa luotettavuutta ja turvallisuutta sekä tunnekuohujen vaarallisuutta. Lapsi on täysin riippuvainen aikuisesta ja tarvitsee rauhoittuakseen aikuisen turvaa. Pikkuvauva tarvitsee aikuisen tyynnyttelyä, seikkailija ja tahtoikäinen turvaajaa tutkimusseikkailuihin ja suojaajaa kun yltiöväsymys tai riehumisraivo yllättää.

Ole minun! LÄHEISYYS, KIINNITTYMINEN

Tutkimusmatkailija TURVALLISUUS, ETENEMINEN

Tahdon tahtoa! TAHTOTUNNE, UHMA

Luokka II: OLEN TIETOINEN TOIMIJA IHMISSUHTEESSA

4–6-vuotias haastaa aikuisen selittämään, opastamaan ja ohjaamaan monimutkaisessa maailmassa. Lapsi ymmärtää, että omaa käytöstä voi ohjailla ja jopa toisen käytökseen voi vaikuttaa. Kyselykausi on kuumimmillaan ja joskus lapsi uupuu valtavasta tietomäärästä. Lapsi kaipaa ihailua ja olla aikuisen kanssa ja katseen kohteena. Hänellä voi olla fantasiarooli, sillä mielikuvituksen taidot helpottavat pienuuden kokemusta. Kaveriportaalla tavoitellaan ystävyyttä, samalla harjoitellaan riitaa ja sopimista, valtaa ja toisen tahdon sietämistä.

Vastaa minulle! KOMMUNIKAATIO, ITSESÄÄTELY

Super Star MINÄKUVA, PIENUUS

Ole kaveri! YSTÄVYYS, VERTAISSUHDE

Luokka III: OLEN ERILLINEN, OLEMASSA YKSIN

710-vuotias on oivaltanut salaamisen mahdollisuuden ja omantunnon olemassaolon. Hän ehkä varastaa tai valehtelee ensimmäisiä kertoja todella tietoisesti ja pinnistelee pystyäkseen pitämään salaisuuden. Hän ajoittain hakee etäisyyttä ja yksityisyyttä. Kaveriporukan merkitys kasvaa ja kaverit yllyttävät tekemään kiellettyjäkin juttuja. Lapsi arvioi, miten vallan tai väkivallan käyttö ryhmässä toimii. Kiusaaminen satuttaa. Tärkeää on saada arvostusta muilta lapsilta ja harjoittaa taitoja. Lapsi aloittaa uusia harrastuksia, kilpailuvietti kasvaa ja kaverisuhteet alkavat olla riipaisevan kipeitä katketessaan.

Salainen – julkinen YKSITYISYYS, OMATUNTO

Osa laumaa SOSIAALISUUS, RYHMÄTOIMINTA

Näytön paikka VOITONHALU, OSAAMINEN


Luokka IV: OLEN YKSILÖ, ARVIOIN ITSEÄNI

1114-vuotias alkaa olla epävarma ja hämmentynyt ja kokea ahdistusta muuttuvasta kehostaan. Ensin lapsi koettaa miellyttää ja pitää kiinni pienuudestaan, sitten äkisti hän haluaakin olla iso. Omaa kehoa piilotellaan jättipaidan, pipon, kasvoja peittävien hiusten tai meikin taa. Perinteet, pysähtyneisyys, kaikki ”entinen” alkaa ällöttää. Vallanhalu nousee äkisti, uusi voimakas tunne, joka lievittää epävarmuuden ja haavoittuvuuden kokemusta. Se myös irrottaa kodin turvallisesta ilmapiiristä ja liittää samanikäisten joukkoon. Tupakka- ja alkoholikokeilut saattavat alkaa.

Kehu minua! HIDASTAMINEN, HÄMMENNYS

Olenko outo? MUUTTUMINEN, TASAPAINOTTELU

Vallankumous USKALLUS, RAJAT

Luokka V: OLEN JOUKOSSA, ETSIN ASEMAANI

1317-vuotias voi kokea ahdistavana oman erityisyytensä ja tuntea olevansa muurin takana suhteessa kavereihin ja kaikkiin. Hän häilyy kahden vaiheilla, turvautuako lähiaikuisiin vai ikätovereihin. Omaa epävarmuutta saatetaan peittää uhoamiseen ja samalla haastaa aikuiset yhä tiukempaan rajanvetoon. Uhmaamalla myös testataan, onko omalla vallalla rajoja. Olemalla vastakohta siitä, mitä aikuiset lapselta odottavat, voi tavoitella erillisyyden kokemusta. Heittäytymällä huolettomaan kaveriporukkaan haetaan turvaa joukon vahvuudesta ja vastuun jakautumista ryhmässä.

Kosminen yksinäisyys IDENTITEETTI, ERILLISYYS

Provokaatio KUOHUNTA, ARVOKRIISI

Joukossa vahva YHTEISÖLLISYYS, LUOTTAMUS

Luokka VI: TUNNEN ITSENI, USKON ITSEENI, TOIMIN ITSENÄISESTI

1625-vuotias alkaa yhä enemmän käyttäytyä kuin aikuinen ja vaatia itselleen arvostavaa, tasavertaista kohtelua. Suhde vanhempiin etääntyy ja ärsyttää molemmin puolin, kunnes nuoren aikuisen on pakko lähteä pois kotoa ja ottaa etäisyyttä aivan konkreettisesti. Nuori aikuinen ahdistuu kodin ilmapiiristä, jossa hän kutistuu jälleen lapseksi. Omia siipiä on päästävä kokeilemaan, pärjäisikö jo omillaan ja pystyykö selviytymään yksin suuressa maailmassa.

Vaadin arvoni IRROTTAUTUMINEN, TASA-ARVO

Lennän pesästä ROHKEUS, LÄHTÖ

Omin jaloin ITSENÄISYYS, RIIPPUMATTOMUUS