Share |

Luennoista

Pidän erittäin mielelläni vanhempainiltoja ja koulutuksia monista paljon kysytyistä aiheista (mm. itsetunnon tukeminen, haasteelliset tunteet ja aggressiokasvatus, seksuaalisuuden portaat, murrosiän kuohunta, nuoren hyvinvointi, miten koulu voi tukea nuorta, vastuullinen vanhemmuus jne.). Aiheista voi myös keskustella ja soveltaa niin pikkulasten kuin isompienkin lasten ja nuorten vanhemmille ja kasvattajille.

 Koetan kuitenkin jaksamiseni takia vähentää ilta- ja viikonlopputöitä ja keskittää koulutukset lähialueille ja/tai virka-aikaan. Virka-aikana toimin Väestöliiton työntekijänä.

Vanhempainiltoja ja viikonloppukoulutuksia pyydetään paljon. Luentoa kannattaa kysyä siis ajoissa! Vapaa-ajalla toimin itsenäni, toiminimen kautta. Jos tulen vanhempainiltaan, varaudun olemaan paikalla 2 tuntia. Suosittelen mielelläni myös muita erinomaisia luennoitsijoita tilalleni.

Jos haluat tiedustella minua luennoimaan, ole hyvä ja kerro ajankohta, kohderyhmä, sisältötoiveesi ja muut ajatuksesi sähköpostilla raisa.cacciatore@gmail.com tai raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi.

Tarkoituksenani on aina rakentaa mahdollisimman osuva kokonaisuus, eli kaikkia aiheita voi muokata kohderyhmän toiveiden mukaan.Mieluiten puhun aiheesta, joka on kohderyhmän valitsema ja heille juuri nyt ajankohtainen, jolloin voin räätälöidä sisällön tarkoin tilaajan toiveiden mukaiseksi. Muokkaan sisällön aina niin, että se vastaa myös ajan haasteisiin. Minulle voi myös etukäteen laittaa kysymyksiä, jotka liittyvät juuri paikkakunnan, koulun tai työpaikkanne ajankohtaisiin asioihin.  Pyrin myös toimittamaan kirjallista luentomateriaalia monistettvaksi sekä tiivistelmän luentodioista. Tilaisuuden onnistumisen kruunaa hyvin etukäteen tiedotettu, innokas ja tiedonhaluinen yleisö!

Luennoilla ehtii puhua joitain asioita, ja miljoona jää sanomatta. Monet luennoistani olen kirjoittanut kirjoiksi, joihin tutustumalla saat erinomaisen käsityksen aihealueesta.

Luentojen sisältökuvauksia ja mahdollisia aiheita löydät täältä.

 Lue Tarmo Virtasen blogi luennostani Lahdessa (25.11.2010) Turvallisesti tunteiden kanssa.

lahti_251110.gif

Lahti, Ristin kirkko 25.11.2010

Joitain palautteita luennoistani löydät myös täältä.