Seksuaalisuus elämänvoimana läpi elämän

Seksuaalisuus on kaunis, moniulotteinen ja aina kehittyvä osa elämäämme. Se kehittyy ja vaikuttaa usealla tasolla: tunteisiimme, järkeemme ja biologiaamme. Se tarjoaa niin iloa kuin sydänsurujakin, liikkuen läheisyyden, rakkauden, luottamuksen, jännityksen ja seikkailun sävyissä - joskus valitettavasti myös pelon ja epäluottamuksen varjoissa.

Herkistä herkin suojelun aihe on lapsuuden seksuaalisuus. Lapsuuden uteliaisuudesta ja leikillisyydestä muotoutuu nuoruudessa haavoittuvan henkilökohtainen kokemus. Koemme hehkua ja suuria tunteita, siedämme epävarmuutta ja hapuilua. Nuoret käyvät läpi muodonmuutoksen myös seksuaalisuudessaan ja ottavat lukemattomia riskialttiitakin askelia. Yhteiskunnan vahva läsnäolo mm. some- ja viihdemedian kautta voi vaikuttaa monin tavoin. Itsetunto vahvistuu, kun tulemme nähdyksi, kuulluksi ja koemme iloa sekä merkityksellisyyttä toisille.

Tärkeää on säilyttää yhteys omaan kehotunteeseen. Se on arvokas kokemus, josta ei kannata vieraantua. Lapsuuden ja nuoruuden ohjauksella, oman ja toisten kehon arvostuksella, hyväksynnällä, läheisyyden opeilla ja turvataidoilla on merkittävä rooli aikuisuuden rakentumisessa.

Seksuaalisuuden ymmärtäminen jatkuvasti eläväksi, muuttuvaksi sekä itsen ja muiden kanssa keskustelevaksi ominaisuudeksi auttaa tarjoamaan iloa ja voimaa koko elämän ajan.

Luennon tarkoitus on kunnioittaa seksuaalisuutta elämänvoimana ja korostaa sen herkkyyttä, ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta.