LUENTO: sisu, tahto ja haastavat tunteet - miten tuen lasta ja nuorta Aggression portailla?

Luennon tavoite: Saada eväitä ohjata lapsille ja nuorille aggression hallintaa ja haastavien tunteiden rakentavaa kanavointia. Samalla saada nämä taidot omaan käyttöön. Kuvata aggressiokehitystä, aggressiokasvatuksen tärkeyttä ja suositeltavia, arjessa auttavia menetelmiä.

Lapsi ja nuori aggression portailla

Aggression portaat ajattelun lähtökohtana on ihmisen terve tunnekehitys ja sen portaittaisuus. Erityisen haastavia ovat aggressioon liittyvät tunteet, mutta nekin ovat oikein ohjattuina kehitykselle voimavara. Ilman haasteellisia tunteita lapsuudessa ja murrosiän kuohuntaa nuori ei itsenäistyisi vanhemmistaan ja turvallisesta kodistaan.

Irtiottoja myös koulun säännöistä ja ystävyyssuhteista saattaa tapahtua. Aggressio on pelkkä tunne, ei vielä teko, eikä sellaisenaan hyvä tai paha. Näiden kaikille rankkojen tunteiden avulla lapsi ja nuori rakentaa identiteettiään ja itsenäistymistä, sisäistää normeja ja oppii suojaamaan itseään. Sisuuntumisesta saa myös puhtia, jos vain haasteelliset tunteet oppii hallitsemaan ja kanavoimaan rakentavasti.

Aggression portaat –mallissa käydään läpi lapsen ja nuoren portaittainen kasvu riippuvaisesta pienestä lapsesta omillaan toimeentulevaksi nuoreksi aikuiseksi. Näiden kehitysportaiden kuohunnat ja haasteet kannattaa niin kodin kuin koulunkin aikuisten tuntea, jotta he osaisivat parhaalla tavalla tukea ja suojata lasta.

Riittävän pysyvä ja turvallinen aikuinen antaa lapselle tai nuorelle mahdollisuuden kokea rankat tunteensa ja opetella pärjäämään niiden kanssa. Myös koulun aikuissuhteilla ja niiden pysyvyydellä, sekä kannustavalla ja yksilöitä arvostavalla ilmapiirillä on suuri merkitys lapsen ja nuoren kehitykselle.

Aggression voi kanavoida rakentavasti

Aggressio positiivisena voimavarana tarkoittaa itsensä arvostamista ja turvataitoja. Aggression tunne voidaan oppia hallitsemaan ja ottamaan vastuu omista teoistaan. Tämä opettelu tapahtuu pikkuhiljaa.

Kehityksen tueksi on perinteisesti ollut erittäin niukasti menetelmiä ja perinteiset kasvatusmallit ovat olleet jopa haitallisia. Tiedetään, että lasta pitää rajoittaa, mutta tiedetäänkö miten se tapahtuu ilman väkivaltaa, häpeää ja nöyryyttämistä?

Kasvattajat tarvitsevat positiivisen tavan nähdä lapsen ja nuoren itsenäistyminen, uhma ja haastavat tunteet voimavarana, joita aikuinen voi opettaa ohjaamaan rakentavasti.

Terveystieto on oppiaine, jonka puitteissa voidaan opettaa myös tunnetaitoja, mutta kuitenkin koti ja lapsen varhaisvuodet ovat aggressiokasvatuksen tärkeintä aikaa.

Materiaalit

Lue lisää - Aggression 18 porrasta

Opetushallitus 2008: R Cacciatore: Aggression portaat. Aggressiokasvatusmalli haasteellisten tunteitten hallintaan. Toteutettu EU-projektina väkivallan ennaltaehkäisyyn (kirja + CD). Också på svenska: Aggressionens trappsteg.

Aggression portaat -materiaali tuo ammattikasvattajien käyttöön positiivisen tavan nähdä lapsen ja nuoren itsenäistyminen, uhma ja haastavat tunteet. Mallissa ei ole kyse väkivaltaisten lasten ja nuorten hoidosta, vaan portaittaisesta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheeseen soveltuvasta ja jatkuvasta väkivallan ennaltaehkäisystä kasvatuksen keinoin.

Terveyden edistämisen keskus palkitsi aineiston vuoden 2008 parhaana terveysaineistona.

Väestöliitto on julkaissut vanhemmille suunnatut v 2008 Kiukkukirjan (0-7v) ja Kapinakirjan v 2009 (7-20 v). Aiheesta löytyy tietoa myös Väestöliiton Murkun kanssa –palvelusta

Palaute Kauhajoen koulutuspäivästä 26.10.2013.

Lue Tarmo Virtasen blogi luennostani Lahdessa (25.11.2010) Turvallisesti tunteiden kanssa.

Materiaaleja ja lisätietoa

Voit lukea myös kirjan:

Sisu, tahto, itsetunto — Portaat itkupotkuraivareista aggression hallintaan
Cacciatore, Raisa; Korteniemi-Poikela, Erja

Materiaalit

Lue lisää - Aggression 18 porrasta

Opetushallitus 2008: R Cacciatore: Aggression portaat. Aggressiokasvatusmalli haasteellisten tunteitten hallintaan. Toteutettu EU-projektina väkivallan ennaltaehkäisyyn (kirja + CD). Också på svenska: Aggressionens trappsteg.

Aggression portaat -materiaali tuo ammattikasvattajien käyttöön positiivisen tavan nähdä lapsen ja nuoren itsenäistyminen, uhma ja haastavat tunteet. Mallissa ei ole kyse väkivaltaisten lasten ja nuorten hoidosta, vaan portaittaisesta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheeseen soveltuvasta ja jatkuvasta väkivallan ennaltaehkäisystä kasvatuksen keinoin.

Terveyden edistämisen keskus palkitsi aineiston vuoden 2008 parhaana terveysaineistona.

Väestöliitto on julkaissut vanhemmille suunnatut v 2008 Kiukkukirjan (0-7v) ja Kapinakirjan v 2009 (7-20 v). Aiheesta löytyy tietoa myös Väestöliiton Murkun kanssa –palvelusta

Palaute Kauhajoen koulutuspäivästä 26.10.2013.

Lue Tarmo Virtasen blogi luennostani Lahdessa (25.11.2010) Turvallisesti tunteiden kanssa.