Kiukkukirjakiukku_kansi.jpg

Aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään.
Raisa Cacciatore. Toim: Vuokko Hurme


Kiukkukirja on aggressiokasvatusopas alle kouluikäisten lasten vanhemmille - tavallisten lasten tavallisille vanhemmille. Kirja tarjoaa eväitä omien ja lapsen tunteiden käsittelemiseen ja kohtaamiseen. Kirjassa kerrotaan, miten haastavat tunteet vaikuttavat kehossa ja mielessä sekä miten niihin voidaan yrittää vaikuttaa.

Oppaassa tarjotaan valmiita sanoja ja malleja kasvatuksen apuvälineeksi sekä kerrotaan eri-ikäisten lasten aggression kehityksestä. Lapset, joita ohjataan käsittelemään ja tunnistamaan omia tunteitaan, kasvavat itsestään huolta pitäväksi aikuisiksi.

Aggression hallinnan teoriat ja ohjeet ovat suunnilleen yhtenevät Kiukkukirjassa ja Kapinakirjassa. 
 
 

 

Lue Katja M:n Kiukkukirja-arvio 13.4.2011 ("Kansanparantajan perillinen")