Seksuaalisuusseksuaalisuus_kansi.gif

Dan Apter, Leena Väisälä, Kari Kaimola (toim.) Duodecim 2007

Seksuaalisuus-kirjaan sisältyy viimeisimpään tutkimustietoon perustuva seksologinen tietämys lääketieteen, psykologian sekä sosiologian alueilta.

Uusimpaan tutkimukseen pohjaava tieto on esitetty käytännönläheisesti kliinisen asiakastyön tarpeisiin ja seksologian eri osa-alueet huomioon ottaen. Teoksen kirjoittajat ovat kliinikoita ja alan tutkijoita.

Seksuaalikysymykset ovat muuttuneet osaksi päivittäistä hoitotyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa . Seksologia myös käsitetään nykyisin huomattavasti laajemmin kuin aiemmin. Kirjassa on pyritty korostamaan seksuaalifysiologian ja seksuaalisuuteen kuuluvien lisääntymisfunktioiden lisäksi myös tunnemerkityksiä, joita seksuaalisuuteen liittyy sekä yksilöllä että yhteisöillä.

Seksuaalisuus sisältää perustietoa naisen ja miehen seksuaalianatomiasta, seksuaalisista ongelmista, seksuaalineuvonnasta ja seksuaalisuuden eri ilmenemismuodoista sekä antaa valmiuksia kohdata eri kulttuureihin liittyviä seksuaalisia traditioita. Seksuaalisuutta tarkastellaan ihmisen ominaisuutena, ei vain seksuaalisena toimintana.

Seksuaalisuus on tarkoitettu käsikirjaksi neuvonta- ja terapiatyötä tekeville, lääkäreille, psykologeille sekä sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville perus- ja täydennyskoulutukseen sekä tietoteokseksi kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Osta kirja