IHMisterveysoppi 1.-4.-luokkalaisille

Ihmisterveysoppi - terveystiedon aineistokokonaisuus penna_omakeho.png

Opetushallituksen internetaineisto, Raisa Cacciatore

Aineisto soveltuu erinomaisesti 9–10-vuotiaille ajankohtaisten asioiden opetukseen. Monilta osin myös alimmille luokille.

Ihmisterveysopissa syvennytään ihmisyyden ihmeisiin lapsen ymmärtämällä tavalla. Näin lapsi saa valmiudet oman ja toisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eväitä kohdata pian alkavan murrosiän haasteet.

Mallia on testattu Herttoniemen ala-asteen koulla, jolloin niin oppilailta, opettajilta kuin vanhemmiltakin kerättiin palautteet, jotka ovat luettavissa. Palautteiden ja yksityiskohtaisten tuntikuvausten kautta opettaja voi jo etukäteen luoda kuvan siitä, miten tunteihin suhtaudutaan koulussa ja kotona.

Terveystietoa perusopetuksen vuosiluokille 1–4

elinan_ihminen.jpgKuvassa on seitsemänvuotiaan Elinan tutkielma ihmiskehosta. Kuva on tehty oman äidin avulla.

Piirroshahmon iloinen ilme, kuvan harmonia ja hempeät värit kertovat, että aihe on ollut mieluisa. Siitä näkee, miten seitsenvuotias on jo kypsä pohtimaan ihmiskehon yksityiskohtia. Samalla hän oppii, että keho on joka paikasta hyvä ja siitä voi puhua. Aiheen yhteydessä voidaan luontevasti kertoa lapselle, miten suojata omaa arvokasta kehoaan ja hänen oikeudestaan koskemattomuuteen.

Kuva on vuodelta 1996. Se oli yksi tärkeimmistä alkusysäyksistä Ihmisterveysopin syntymisessä.

Ihmisterveysopin sisältö:

TIETOA OPETTAJALLE: TESTATTU MALLI PERUSOPETUKSEN ALALUOKILLE

OPPITUNNIT

Kunniakirja ihmisterveysopin jaksolta (pdf)

Kirjallisuutta ja kiitokset.

penna_perhe.png