Otsikko

Pisarapuuttuminen on Raisa Cacciatoren /Väestöliitto, ja akat.tutkija Tuija Huukin /Oulun yliopisto, kehittämä kiusaamisen ennaltaehkäisyn malli varhaiskasvatukseen ja alakouluun.

Tavoitteena on tarjota suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen, kiusaamisen vastainen, lasten yhteisölisyyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, sosioemotionaalisia taitoja vahvistava menetelmä.

Tutkimukseen pohjautuva sosioemotionaalisten askeleitten ohjaamista lapsiryhmässä.

1. Pysäyttäminen; 2. Tunnepuhe; 3. Arvopuhe; 4. Sopiminen.


Tutustu malliin täältä.

STOP kiusaamiselle

eli miten kiusaamista voi ennaltaehkäistä ja torjua. (Toimittaja  Anne Kaurasen tekemästä haastattelusta Iltalehteen 13.8.12)

Tunnista

Lapset eivät tunnista, mitä kiusaaminen on. He eivät ymmärrä, että esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle jättäminen on kiusaamista. Vanhempien ja opettajien tehtävä on kertoa lapsille, mitä ystävyys on ja millainen käytös on kiusaamista. Koulun aikuisten tehtävä on tunnistaa kiusaamistilanteet ja ottaa niihin nollatoleranssi heti kouluvuoden alusta.

Torju

Jos epäilet, että lapsesi on vaarassa tulla kiusatuksi, ota yhteyttä opettajaan jo etukäteen. Opettaja voi esimerkiksi luokan istumajärjestyksellä vaikuttaa siihen, että ujo lapsi pääsee toisen samanlaisen viereen. Samanluonteisia lapsia kannattaa ryhmäyttää, koska ystävän löytäminen voi olla heille vaikeaa. Jos koulussa on tukioppilastoimintaa, opettaja voi jo etukäteen ohjata tukioppilaita tukemaan tiettyä oppilasta.

Puutu

Kiusaamiseen täytyy puuttua heti, ettei lapsi ehdi omaksua kiusatun identiteettiä.  Yläkoulussa kiusaaminen voi muuttua väkivaltaiseksi. Kiusatun lapsen tai nuoren vanhempien tulee viipymättä ottaa yhteyttä opettajaan ja tarvittaessa myös rehtoriin sekä oppilashuoltoryhmään. Kiusaamisen ratkominen on kouluyhteisön vastuulla.

Rauhoitu

Jos epäilet kiusaamista, älä ota heti suoraan yhteyttä kiusaajan vanhempiin. He eivät välttämättä usko, että heidän lapsensa kiusaa. Tilanne voi helposti kärjistyä, ja vanhemmat saattavat asettua puolustuskannalle. Hoida asiaa yhteistyössä koulun kanssa.

Mallinna

Lapset ovat lapsellisia eivätkä heidän sosiaaliset taitonsa ole vielä kehittyneet. Siksi he tarvitsevat jatkuvasti valvontaa ja ohjausta. Opeta lapsellesi rehellistä ja oikeudenmukaista toimintaa sekä ystävyyden tunnusmerkit näyttämällä itse mallia. Yläkouluikäisetkään eivät välttämättä tunnista, toimiiko niin sanottu ystävä kuten ystävän kuuluu vai onko kanssakäymisessä mukana hyväksikäyttöä tai vähättelyä. 

Kuuntele

Kuuntele ja kuulostele lapsen puhetta heti koulun jälkeen, etenkin lapsen tunnelmaa. Kuuntele paitsi omaa lastasi, myös koululta tulevia viestejä. Vanhempien on usein vaikea uskoa, että juuri heidän lapsensa on kiusaaja. Joukossa lapsi tai nuori voi toimia aivan eri tavalla kuin kotona. Ryhmässä lapsi kokeilee muualla näkemiään toimintamalleja. 

Tue

Älä yritä häivyttää lapsesi erilaisuutta, vaan tue häntä. Keskustele lapsesi kanssa hänen erityisyydestään ja opeta hänet hyväksymään se. Kerro hänelle, miten vastata, kun joku kysyy, miksi sinulla on tuollainen juttu. Kiusaaja keksii kyllä aina uuden syyn kiusata, joten tärkeintä on osoittaa itsetuntoa ja puhua aikuisille.

Lapsen kanssa kannattaa lukea myös kirja Ystävyys on ykkönen. Siitä oppii ystävyyden säännöt ja miten ystävän saa.