Terveystieto tutuksi - ensiapua terveystiedon opettamiseen

Peltonen Heidi ja Kannas Lasse (toim.) 2005

Kustantaja: Opetushallitus

Terveystieto tutuksi -kirjassa kuvataan terveystieto-oppiainetta ja sen pedagogisia lähtökohtia monipuolisesti ja annetaan ensiapua aineen opettamiseen. Eri aihealueiden opetukseen tarjotaan virikkeitä sekä uusia, käytännönläheisiä näkökulmia.

Kirjassa on paneuduttu selvittämään erityisesti sellaisia tavoitteita ja opetuksen sisältöjä, jotka opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti liittyvät lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä tunnetaitojen opettamiseen.

Kirjan artikkelit tarjoavat hyviä virikkeitä myös aihekokonaisuuksien, kuten ihmisenä kasvamisen, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja turvallisuuden käsittelyyn. Terveystieto tutuksi on tehty erityisesti terveystiedon opettajille ja terveystiedon opetussuunnitelmaa yhdessä kehittäville yhteistyöryhmille.

Terveystiedon opetusta käsitellään kirjassa opettajan oman työn tukemisen ja opettajien yhteistyön näkökulmista. Kirjan kasvua ja kehitystä käsittelevät aiheet ovat lapsille ja nuorille tärkeitä ja ajankohtaisia, sillä ne liittyvät heidän omaan elämäänsä, tunteisiinsa ja kokemuksiinsa.

Käsiteltäviä teemoja voidaan hyödyntää myös vanhempainilloissa sekä oppilashuollon yhteistyössä.

Kirjaan sisältyy Terveyden edistämisen keskuksen ja Tiedekeskus Heurekan tuottama Epeli - Elämänpeli -CD-ROM, jossa ratkotaan elämänkulun arkitilanteita ja valintojen terveysvaikutuksia.