Kehotunnekasvatus, joka lapsen oikeus

Pienten lasten seksuaalisuus on arkisia asioita: oman kehon ihmettelyä, vertailua, opettelua pitämään huolta ja suojaamaankin omaa kehoa. On hyvä oppia kunnioittamaan jokaisen omanlaista kehoa ja itsemääräämisoikeutta. On hyvä oppia sopivuussääntöjä, mutta ilman paheksuntaa ja häpeää.

Kehotunnekasvatus on tavallista tyerveystietoa ikätasoisesti lapsille. Heillä on oikeus kuulla omasta kehostaan, oikeuksistaan ja kysyä ja oppia asioita ikätasoisesti.

Luennolla pohditaan mm:

  • Mitä tarkoittaa ikä- ja kehitystasoon sopiva seksuaalikasvatus?
  • Kansalliset ja kansainväliset ohjeet 0-6-vuotiaiden seksuaalikasvatuksesta.
  • Lasten seksuaalikasvatuksen tilanne Suomessa: Vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulma.
  • Vanhempien ja ammattilaisten kokemat hankaluudet. Mikä on likkaa ja mikä liian vähän? Mitkä asiat ovat lapselle tärkeät tietää? Miten puhutaan? Puhumaan opettelu aloitettava usein alkeista.
  • Olen upea! Kehoitsetunnon vahvistaminen. Kasvata lapsia kunnioittamaan omaa ja toisten kehoa.
  • Oma keho ikioma. Turvataitokasvatus onnistuu myönteistä kehotunnetta vahvistamalla.
  • Mikä on tavallista ja mikä huolestuttavaa käytöstä lapsilla?
  • Mitä kirjoja on olemassa? Entä muuta materiaalia?
  • Työkaluja, malleja ja materiaaleja arkeen niin koteihin, päiväkoteihin kuin kouluihinkin.

”Opetellaan arvostamaan omaa, ainutlaatuista kehoa. Käytetään oikeita nimityksiä, vaikka ne alkuun aiheuttavatkin hihityksiä. Työkaverini opetti lorun, jossa sanottiin eri kehon osista: tämä on minun maha, se on hyvä maha – olen huomannut jälkeenpäin, että loru on muistunut aika ajoin mieleeni ja herättänyt minutkin arvostamaan omaa kehoani. Pimpin ja pippelin kohdalla ajattelin, että tuleekohan kotoa palautetta noinkin ’suorapuheisesta’ lastenlaulusta. Mutta ei tullut ja pidän itsekin jo tärkeänä asiana sanoa sanat ääneen!”


”Leikki 'Tämä on mun massu, se on hyvä massu’. Käytiin läpi koko keho, pimpit, pippelit ja peput ja se meni tosi luontevasti. Mietin, tuleeko puhetta kotona, ei ollut tullut." Opiskelijakommentteja 2020

Alla kaksi mainiota kuva- ja seikkailukirjaa leikki-ikäisille! Kirjaa lukien aikuisen on helppoa opettaa kehoitsetuntoa, rajoja ja kehojen kunnioittamista. Myös hyvät tavat ja turvataidot tulevat käsiteltyä!