LUENTO: Lapsi ja nuori seksuaalisuuden tunteikkailla portailla - Miten tuen ja suojaan?


Kirja seksuaalisuuden kehityksestä ja seksuaalikasvatuksesta rakkauden tunnetaitojen, seurustelun ja ihmissuhteiden näkökulmasta.

Tieteellinen artikkeli Seksuaalisuuden portaista: Cacciatore, R., Korteniemi-Poikela, E., & Kaltiala, R. (2019). The Steps of Sexuality—a Developmental, Emotion-Focused, Child-Centered Model of Sexual Development and Sexuality Education from Birth to Adulthood. International Journal of Sexual Health 31 (3):319-338.

Raisa Cacciatore

Lapset ja nuoret kehittyvät tänä päivänä melkoisen tietotulvan keskellä. He tarvitsevat apua suodattamaan oikeaa tietoa heille haitallisesta tiedosta. Seksuaalisuuden aitoa ja vilpitöntä puolta tulisi suojata. Herkkyys ei ole muotia, nuorille kaupitellaan häikäilemättömyyttä sen sijaan. Jokainen läheinen aikuinen on avainasemassa tukemassa lapsen ja nuoren tervettä kasvua, itsetuntoa ja itsen sekä toisten kunnioitusta.

Seksuaalisuus on ihmisen sisäinen ominaisuus, herkkä ja näkymätön. Sen kautta tavoitellaan läheisyyttä, turvallista yhdessäoloa, hellyyttä ja nautintoa. Se vetää lähelle ja saa luottamaan. Se ilmenee hyvin eri tavoin eri ikävaiheissa, muuttuu ja kehittyy portaittain, koko elämän ajan. Mihinkään ei ole kiire, vaan jokainen porras on arvokas ja hyvä ja portaita voi myös palata takaisinpäinkin.

Seksuaalinen kehitys ei ole matka ensisuudelmasta ensimmäiseen yhdyntään. Se on matka pienen vauvan olemassaolon ihanuuden oivalluksesta pikkuhiljaa nuoreksi ja aikuiseksi, joka tuntee itsensä ja pystyy huolehtimaan itsestään, rakastaa itseään ja kykenee jakamaan rakkauden tunteita toisen ihmisen kanssa.

Lapsuuden seksuaalisuus on uteliaisuutta, leikillisyyttä ja avoimuutta. Lapsi kaipaa aikuiselta pysyvyyttä ja hellyyttä. Myös nuoruuden itsetutkiskelun ja haavoittuvuuden aika on tärkeä. Varhaisaikuisuuden rohkaistuminen ja kokeilunhalu tuo mukaansa usein jo toimintaa ja sisältää aivan uusia haasteita.

Pettymyksien sietäminen ja niistä selviäminen on osa tunteen tason seksuaalista kehitystä. Riskit kannattaa tuntea. Kehitysportaat ovat ainutkertaisia, joskus jopa joutuu palaamaan takaisin portailla ja aloittamaan alusta, toisinaan taas joku harppoo portaita pitkin hurjalla vauhdilla varmana siitä, että juuri tämä tapa on oikea. Myös aikuinen voi löytää itsensä seksuaalisuuden portailta, esimerkiksi uuden seurustelusuhteen alussa.

Nuori tarvitsee suojaa, oman harkinnan vahvistamista ja oikeaa tietoa. Tyttönä ja poikana kasvamisen haasteet ovat osittain erilaiset. Tutkimusten mukaan terveystiedon tultua pakolliseksi nuorten tietotaso on noussut ja samalla seksuaaliterveys on muuttunut parempaan suuntaan.

Kuitenkin media muokkaa käsityksiä ja porno houkuttaa ja hallitsee etenkin poikien tietomaailmaa. Tyttöjen masennus lisääntyy ja liittyy usein kehonkuvaan ja itsetuntoon. Näyttäisi siltä, että nuorten kokema seksuaalinen kaltoinkohtelukin lisääntyy.

Harva aikuinen on kuitenkaan saanut itse asiallista, riittävää ja ikään sopivaa seksuaalikasvatusta. Tarvitaan malleja puhua tunteista, sekä keinoja vahvistaa lapsia ja nuoria omissa kehitysvaiheessaan, jotta median ja kavereiden painostus tai negatiivinen tieto eivät johtaisi virheratkaisuihin tai turhaan kiiruhtamiseen.

Luennolla seurataan porras portaalta tätä kehitystä ja samalla voi palauttaa mieleensä myös oman nuoruuden ja tunteet. Tavoitteena on antaa keinoja tukea lapsia ja nuoria, tyttöjä ja poikia. Omat vanhemmat ja läheiset aikuiset sekä kouluopetus ovat tässä tehtävissä kaikkein tärkein tuki.

Lue palaute Naistentaudit ja seksuaalisuus '11 seminaarissa pitämästäni ammattilaisille suunnatusta luennosta.

Materiaalit:

Korteniemi-Poikela E, Cacciatore R Portaita pitkin, Seksuaalisuuden portaat -tunnekasvatusmalli. WSOY 2010

Korteniemi-Poikela E, Cacciatore R: Seksuaalisuuden portaat. Opetushallitus 2000

Cacciatore R: Huomenna pannaan pussauskoppiin. Joka kodin perusopas lapsen ja nuoren seksuaalisuudesta vanhemmille. WSOY 2007