käytännön työkaluja nuorten seksuaalisuuden tukemiseen ja suojaamiseen sekä sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen

Interaktiivisessa ammattilaisten koulutuksessa käsitellään alla olevia sisältöjä, joiden painotuksesta voidaan sopia toiveiden mukaan.

• Ammattialisen omat kokemukset seksuaalikasvatuksesta, kyky puhua seksuaalisuudesta ja sen herättämät tunteet on hyvä alussa ensin ottaa esille ja antaa työkaluja pärjätä.

• Lapset ja nuoret kasvavat nykymaailmassa usean tietolähteen keskellä. Siksi on tärkeää, että nuori saa turvallisista lähteistä, ajoissa, oikeaa tietoa turvallisuudesta, kehosta, kehityksestä, moninaisuudesta, oikeuksista ja itsensä suojaamisesta.

• Lähiaikuiset voivat tarjota terveystietoa: tutkittua tietoa ihmisen kehityksestä, ihmissuhteista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Seksuaalisuuden portaat tarjoavat tähän hyvän mallin nuoren tunteiden ja valmiuksien hitaasta kehityksestä.

• Oman itsen arvostus ja etenkin kehonkuva ja kehoitsetunto suojaavat nuorta. Miten vahvistaa jokaisen yksilöllisen kehon arvostusta ja halua pitää huolta siitä? Miten lisätä nuorten seksuaalista turvallisuutta ja hyvinvointia arjessa?

• Nuorten on hyvä tietää, että jokaisen keho ja seksuaalisuus on yksilöllinen ja ainutkertainen. Myös kehon kehitysaikataulu on yksilöllinen, eikä siihen voi vaikuttaa. Mitä enemmän itseään vertaa muihin, sitä enemmän itsetunto voi huonontua. Itsensä ja toisten arvostaminen on tärkeää, olipa keho millainen tahansa. Median vaikutukset nuorten itsetuntoon ovat usein kielteisiä. Mediassa nähdyt kehot usein hämmentävät ja ahdistavat. Toisaalta sinne houkuttaa laittaa kuvia. Kuvia, jotka on julkaistu internetissä, on mahdotonta koskaan saada sieltä varmasti pois.

• Nuorten tunteet ovat suuret myös medialaitteilla. Siellä tapahtuva ihastus, kiusaaminen tai häirintä voivat tuntua nuoresta paljon isommilta asioilta kuin aikuisesta. Puhu näistä asioista, jotta nuori uskaltaa kääntyä aikuisen puoleen, jos on pulassa. Suhtaudu kuunnellen ja tukien nuorten tunteisiin.

(...jatkuu alla)

● Nuoret elävät herkkyyden ja hämmennyksen aikaa, koska itsessä ja ikätovereissa tapahtuu isoja muutoksia. Kehon muutokset tapahtuvat yksilöllisesti eri aikaan. Ympärillä olevat kaverit voivat olla ihan eri tilanteessa kehon ja mielen kehityksessä kuin itse on. Se usein hämmentää. Hämmennys voi näkyä kiusaamisena, vetäytymisenä tai huonommuuden tunteena. Hämmentynyt ja epävarma nuori kaipaa hyväksyntää ja kehuja ja on myös altis hyväksikäytölle ja houkuttelulle. Nuoret tarvitsevat tietoa tästä tärkeästä kehitysvaiheesta, jotta he saavat turvallisten aikuisten tukea ja oppivat suojaamaan itseään.

● Nuoren identiteetti, samoin kuin keho on vasta muovautumassa. Seksuaalisuudessakin voidaan kokeilla eri linjoja mutta toisaalta tuntea varmuutta ja löytää identiteetti.

● Älykkyys vahvistuu, mutta tunne-elämää voi hallita elämyshakuisuus, uhma tai riskinotto, näytönhalu tai päinvastoin vetäytyminen, lamaannus ja toivottomuus. Ratkaisua tunteisiin haetaan milloin päihteistä, milloin seksuaalisuudesta tai jopa väkivallasta. Nuori tarvitsee tasapainottavaa, rauhoittavaa ja jämäkkää aikuista, joka näkee asiat kauempaa kuin vain tässä hetkessä.
● Turvattomuutta kokenut nuori on erityisriskissä.
● Median läsnäolo lasten ja nuorten maailmassa lisääntyy. Sen tarjoamat arvot, tieto, ihmissuhteet, kehotukset ja ohjeet voivat olla jopa vaarallisia. Sekä mediassa että kohtaavissa tilanteissa nuoret ovat usein helposti johdateltavissa, yllytettävissä tai painostettavissa monenlaisiin tekoihin.

● Seksuaaliväkivallan ehkäisystä ja vaikutuksista.

● Auta nuorta toimimaan ja tunnistamaan ihmissuhde, jossa toimitaan oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Kerro siihen yksinkertaiset säännöt. Hyvät ihmissuhteet vahvistavat kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia ja suojaavat vastoinkäymisissä. Ystävät vahvistavat itsetuntoa ja elämänhallintaa ja suojaavat kiusaamiselta tai väkivallalta. Ystävyyden taidot ovat myös aikanaan hyvän parisuhteen edellytys.

● Ystävyys on sitä, että on toiselle mukava ja luotettava kaveri. Ystävä kuuntelee ja puhuu ystävällisesti. Ystävä ei ole ilkeä eikä satuta tai loukkaa tahallaan. Tosiystävä ei pakota, alista tai uhkaa jättävänsä. Oikea ystävä ei jätä yksin pulaan. Hyvää ystävää kannattaa arvostaa - näin saa itsekin arvostusta.