Loruleikki – puheenkehitystä ja yhdessäoloa tukeva, perinneloruja sisältävä kirja. loru_kansi.jpg

Mirjam Kalland, Raisa Cacciatore, Lea Hyvärinen, Osmo Penna.

Ensikirja. Katselukirja vauvalle, tietokirja vanhemmalle. Varhainen vuorovaikutus.

Ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi oppii erottamaan ja muodostamaan sanoja. Hänen kuulonsa on herkkä ja on tärkeää, että vauvalle puhellaan paljon. Laulelu ja loruilu innostavat vauvaa vastailemaan! Loruilu on vauvalle mieluisaa. Se tukee lapsen sosiaalista ja kielellistä kehitystä. Se tukee puheen rytmin, ennakoitavuuden ja äänensävyjen oppimista.

Tähän värikkääseen lorukirjaan on tallennettu suomalaista loruperinnettä vuosien takaa kummallakin kotimaisella kielellä. Tämän ensikirjan toiveena on tehdä vauvaelämä – jopa sen historia perinnelorujen muodossa - tärkeäksi ja näkyväksi. Samalla kirja kannustaa varhaiseen vuorovaikutukseen ja tukee perheitä, jotta vauvan ensimmäisestä vuodesta muodostuisi entistäkin rikkaampi, rakkaampi ja vahvempi.

Lukuhetket lisäävät kaikkien hyvinvointia

raisa.jpgVauvalle loruttelun merkityksestä professori Mikko Samsin artikkeli: Musiikki aktivoi aivot. Suomen Aivosäätiön Musiikki ja aivot -seminaarissa.

Tutkiessaan kirjaa lapsen kanssa ja viihdyttäessään tätä sylissään aikuinen saa kokea, että hän osaa olla lapsen kanssa tavalla, joka ilahduttaa niin lasta kuin aikuistakin.

Lukuhetkistä nauttii jo aivan pieni lapsi: värikkäät kuvat houkuttelevat tarkkaavaisuuteen vastasyntynyttä lasta, jopa keskostakin, ja herättävät vauvan visuaalisen mielenkiinnon sekä ajattelun halun. Katseellaan vauva voi seurata kirjan sivuilla olevia värikkäitä ja viihdyttäviä kuvia.

Puhe, loruilu, iloiset kohtaamiset ja sylissä olo lisäävät vauvan hyvinvointia. Pienistä, toistuvista tapahtumista syntyy vahvaakin vahvempi side vauvan ja aikuisen välille, kun he jakavat keskenään elämäntaipaleen ensihetkiä.

Vauvan riemu ja into vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä aikuisen kokemusta siitä, että hän on lapselleen riittävän hyvä vanhempi. Lukeminen on hauskaa, mutta myös tärkeää. Kun vauvaleikkeihin ja lukemiseen osallistuvat kaikki lapsen ympärillä olevat aikuiset, jokaisen yhteenkuuluvuuden tunteet ja hyvinvointi lisääntyy.

Kuvien merkitys on suuri osmo_p.jpg

Kuvat on erityisesti suunniteltu vastasyntynyttä vauvaa ihastuttaviksi ja kiinnostaviksi, tukeutuen vauvan näkötutkimukseen sekä kehitysneuropsykologiaan.

Kuvat houkuttelevat tarkkaavaisuuteen jo vastasyntynyttä, sillä ne herättävät vauvan visuaalisen mielenkiinnon. Samalla tulee testattua vauvan näkö.

Jokaisen aukeaman kuvissa on vauvalle tärkeitä kuva-aiheiden samankaltaisuuksia, katseella seurattavia yhdistäviä linjoja, erilaisten pintojen, valon ja varjon vaihtelua, näkyviä värikontrasteja sekä iloisen kohtaamisen ilmeitä. Myös tunnetut, vauvoille erityisen kiinnostavat kuviot kuten shakkiruudukko ja spiraali löytyvät kuvista.

Kirjoittajat

miriamk.jpgLapsen kiintymyssuhteen ja ensimmäisen ikävuoden kehitysportaiden asiantuntijana on kasvatustieteen tohtori Mirjam Kalland. Hän on myös toiminut lasten psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Kalland on ollut sekä Helsingin yliopiston sosiaalityön ja perhetutkimuksen että Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen dosentti, ja toimii nykyisin MLL:n pääsihteerinä.

Lapsen näön asiantuntijana on toiminut kaikissa sarjan kirjoissa kehitysneuropsykologian ja silmätautiopin dosentti, LKT Lea Hyvärinen. Hän on kehittänyt useita, kansainvälisesti paljon huomiota saaneita menetelmiä vauvan näön tutkimiseen.

Kirjan on kuvittanut AD, graafinen suunnittelija Osmo Penna. Vauvat pitävät kirkkaista väreistä ja vahvoista kontrasteista, koska heillä näköaisti on vasta kehittymässä. Jos vastasyntynyt kiinnostuu kirjan kuvista, joita näytetään noin 30 sentin etäisyydeltä, on hänen näkönsäkin samalla testattu normaaliksi.

Terveyden edistämiskeskuksen arviointilauseke: ”Vauvaperheen ensimmäinen kirja, josta saa vinkkejä vauvan kanssa yhdessä leikkimiseen ja tuetaan verbaalista kehitystä.”

Osta kirja.

Katso leikkiohjeita Loruleikkiin (WSOY Vauvakirjasto)

Loruleikki on ollut äitiyspakkauksessa vuosina 2010,  2007, 2004 ja 2002.

pakkaus2010.jpg

Äitiyspakkaus 2010, kuva: Vaula Aunola ja Nana Uitto, Kela

Loruleikki oli vuoden 2010 neljänneksi myydyin lastenkirja!

Linkkejä:

Mirjam Kallandin haastattelu Opettaja-lehdessä (12/2008) Lapsella on väliä.

Mirjam Kallandin ja Sinikka Maliniemi-Piispasen kirja Vauvan kiikku.

Lea Hyvärisen artikkeli Lapsen näön kehityksestä ja tutkimisesta

Lea Hyvärisen sivusto Lea-test

Osmo ja Virpi Pennan sivusto.

Kirjassa kaikki tekstit ovat myös ruotsiksi.

loruleikki2007.jpg