Seksuaalikasvatus ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus

Raisa Cacciatore

Seksuaalisuus on kiehtova osa elämää. Se on osa meitä kaikkia – kehon biologiaa, vaistoja, viettejä; monenkirjavia tunteita ja tuntemuksia; ajatuksia, uskomuksia ja pähkäilyjä. Se on ominaisuus, osa ihmisyyttä.

Seksuaalisuus on olemassa koko elämänkaaren. Sitä voi toteuttaa tai olla toteuttamatta. Sen kiinnostuksen kohteet, ilmeneminen, unelmat ja tarpeet muuttuvat etenkin lapsuuden ja nuoruuden aikana, mutta myös perheellistyessä ja ikääntyessä.

Seksuaalinen kehitys

Pienen lapsen seksuaalisuus on uteliaisuutta ja leikkiä. Sitä seuraa murrosiän herkkyys ja haavoittuvuus, tunnekuohut ja ihastumiset. Edelleen kypsyminen tuo mukanaan rohkaistumisen, oman halun, tunteitten ja järjen kerroksen mahdollisuuden yhdistyä.

Koko kehityksen ajan keho muuttuu, aivot muuttuvat, ajatukset ja toiveet muuttuvat, jokaisella yksilöllisesti. Kokemukset ja kasvatus muokkaavat seksuaalisuutta. Seksuaalisuuden haltuunotto on hidas ja herkkä prosessi.

Seksuaalinen elämänkaari

Elämänsä aikana moni sitoutuu parisuhteeseen. Parhaimmillaan seksi on tutkimusten mukaan sitoutuneena, ilmaisuna parisuhteesta ja kaikista niistä hellistä tunteista, joita on toista kohtaan. Se on huolenpitoa ja vastavuoroista rakastamista, joskus kovin herkkää ja joskus kiihkeää.

Pienten lasten perheessä seksuaalisuus saattaa joutua taka-alalle. Silloin, ja monessa muussa tilanteessa joutuu punnitsemaan asian merkitystä omalle elämälle. Seksiä on ehkä suunniteltava tai tarvitaan lisämausteita.

Pitkässä suhteessa seksuaalisuuden toteuttamista saa samoin arvioida, miten halua ylläpidetään? Olisiko kunnioitus, luottamus, jännitys, turvallisuus, lohtu tai leikki tämän päivän juttu? Monet elämänvaiheet vaikuttavat siihen, toteutuuko seksuaalisuus arjessa vai ei.

Seksuaalisuuden kokeminen

Seksuaalisuus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Joillekin se on nautintoa arjessa. Toisille polttavaa yksinäisyyttä ja kaipuuta. Joillekin lisääntymisen riemua, yritystä tai pelkoa. Joillakin pornon tai maksullisen seksin kulutusta. Monille uskomuksia ja myyttejä, toisille kipeitä kokemuksia väkivallasta tai hyväksikäytöstä. Suurimmalle osalle turvallista nautintoa ja vastavuoroista hyvänä pitelyä.

Kehon muuttuminen raskauden tai ikääntymisen myötä tuo omat värinsä, samoin sairaudet. Ja kuumat tunteet! Rakkaus, himo, pettymys, mustasukkaisuus, pelko, kaipaus, väsymys.

Tavallisin seksiongelma on kuitenkin kumppanin puuttuminen. Koko kehon ihokontakti toista ihmistä vasten on tervehdyttävä, jo sellaisenaan: sylikkäin olo, hyväksyä ja tulla hyväksytyksi. Onnellisia he, joille tämä tarjoutuu ja jotka voivat sen kokea ilman muistoa väkivallasta ja pelosta.

Seksuaalikasvatuksesta

Lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa olisi tärkeää vahvistaa myönteistä minäkuvaa, omaa kokemusta viehättävyydestä ja itsemääräämisoikeudesta, sosiaalisia taitoja ja etenkin ystävyyden pelisääntöjä: Kuka on oikeasti ystävä sinulle, miten oikeasti ystävä rinnalle saadaan ja se siinä pidetään.

Seksuaalisuus voi olla intohimon huippuja tai tasaisempaa mielihyvän kokemista. Se on yksilön henkilökohtainen voimavara, josta voi ammentaa joko yksin tai yhdessä. Seksuaalisuuden voima on positiivista, elämää synnyttävää ja yhteenkuuluvuutta lisäävää.

Seksuaalisuus on arvokas osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Ennen kaikkea seksuaalisuus on mahdollisuus. Mahdollisuus kokea läheisyyttä, nautintoa, hellyyttä, mahdollisuus lisääntyä, leikitellä, tai olla kokematta yhtään mitään.

Arjen erotiikassa on miljoonia sävyjä.

Linkit:

Seksuaalikasvatuksesta

Kolumni Seksin ylistys.

Aikuisen naisen seksi kirja

Huomenna pannaan pussauskoppiin kirja