Otsikko

Huang, S., & Cui, C. (2020). Preventing Child Sexual Abuse Using Picture Books: The Effect of Book Character and Message Framing. Journal of Child Sexual Abuse, 1–20.

Ingman-Friberg Susanne 2013: ”Varifrån kommer bebisen?” En litteratur studie om hur sexuell hälsa behandlas i barnböcker jämfört med de europeiska standarderna för sexualfostran.