pp-kansi-pieni_2.jpg 

Pieni päivänsäde – Lilla ögonsten

Erilainen vauva on tärkeä perheenjäsen, Erityisvauvan vanhemmille tukea

Matilda Friberg-Hommas, Susanne Ingman-Friberg, Raisa Cacciatore, Lea Hyvärinen, Osmo Penna

Ensikirja. Katselukirja vauvalle, tietokirja vanhemmalle. Varhainen vuorovaikutus.

Kun kauan kaivatulla vauvalla ilmenee jotakin odottamatonta, vanhemmat ovat monien kysymysten edessä. Asiatietoa ja neuvontaa voi olla paljon, mutta samalla tarvitaan tukea, jotta rakentuu oman perheen tuntu. Perhe tarvitsee rohkaisua ja kannustusta omanlaisen arjen rakentamiseksi. Vauva on ensisijaisesti uusi perheenjäsen ja vauva.

Pieni Päivänsäde -kirja on tehty tukemaan ja kannustamaan perheitä, joihin on syntynyt erityinen vauva. Rohkaisevat asiatekstit, raikkaat kuvat, loruleikit ja toisten vanhempien kommentit ilahduttavat ja antavat tietoa ja voimaa! Tekstit ovat kummallakin kotimaisella kielellä. Kirja vahvistaa vanhemmuutta ensihetkistä alkaen. Myönteinen ja rikas vuorovaikutus on tärkeää jokaisen vauvan aivojen, tunteiden, psyykkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen kannalta.

Kirjan kuvien kautta halutaan herättää vauvan kiinnostus ja mahdollistaa vauvaa olemaan osallinen perheen toimintaan. Kuvamaailma perustuu tutkimukseen vauvan näön kehityksestä ja visuaalisen kiinnostuksen kohteista. Vauvan näköön tulee näin kiinnitettyä huomiota tavallista tarkemmin ja myös mahdollisen näkövamman tutkimistarve selviää varhaisemmin.

Lukemalla kirjaa yhdessä vauvan kanssa aikuinen saa myönteisen, vanhemmuutta tukevan kokemuksen, että osaa viihdyttää lasta. Kuvien katselu yhdessä synnyttää vauvan ja vanhempien välille onnistumisen kokemuksia ja tukee turvallista kiintymyssuhdetta. Kirjan tekstit neuvovat aikuista ottamaan aktiivisesti kontaktia lapseen vauva-aikana, näkemään vauvan omana persoonana vammasta tai rajoitteista huolimatta ja menemään rohkeasti ulos vauvan kanssa.

Teksteissä neuvotaan, miten vauvan tunteisiin ja itsetuntoon voidaan vaikuttaa lempeästi ja aikaisin. Tavoitteena on lisätä aikuisen ymmärrystä lapsen tarpeista ja vahvistaa myönteistä suhdetta.

ppn_aukeama.jpg

Pieni Päivänsäde -kirja täydentää ”vauvakirjastoa” tärkeällä teoksella, joka sopii kenen tahansa vauvaperheen käyttöön. Se on tarkoitus saada vanhempien tietoon ja tueksi mm. vammaisjärjestöjen sekä synnytyslaitosten tiedottamisen kautta.

Kirjan ovat ideoineet lastenpsykiatri, Väestöliiton Perheverkko-toiminnan asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore, toimintaterapeutti Matilda Friberg-Hommas ja kätilö, ratsastusterapeutti Susanne Ingman-Friberg. Sen on kuvittanut AD, graafinen suunnittelija Osmo Penna. Vauvan näön asiantuntijana on toiminut kehitysneuropsykologian dosentti LKT Lea Hyvärinen.

Terveyden edistämiskeskus ry on arvioinut tuotteen: ”Tämä vammaisen vauvan vanhemmille osoitettu kirja on ainoa tähän tarkoitukseen sommiteltu, nykyisin saatavilla oleva. Kirjalla on vaativa kaksoistehtävä: Se tarjoaa

välineen lapsen ja vanhemman yhdessäoloon ja on käytettävissä kuva- ja lorukirjan tapaan, oli lapsi sitten kehitykseltään ja edellytyksiltään ns. normaali tai ei. Tekstiosalla halutaan vahvistaa vammaisen lapsen vanhempien myönteistä käsitystä vanhemmuudestaan ja lapsestaan sekä tarjota viitteitä tavoista, joilla vanhemmuutta

voi vauvan kanssa toteuttaa. Kuvat ovat vauvan kehityksen mukaisia apuvälineitä mm. tutkiskelun ja keskittymisen virittämiseen ja poikkeavat sen vuoksi jonkin verran tavanomaisista pikkulasten kirjojen esittävistä kuvista, joihin vanhemmat ovat tottuneet. Kirja on joka tapauksessa vauvakirja eikä vammaiskirja tai hoito-opas.”

Terveyden edistämiskeskuksen arviointilauseke tuotteesta: Ainutlaatuinen ja tärkeä opas vammaisena syntyneen vauvan vanhemmille.

 

pp_suunn33.jpg

Matilda Friberg-Hommas, Susse Friberg, Osmo Penna ja Lea Hyvärinen suunnitelemassa Pieni päivänsäde -kirjaa

pp_suunn2_2.jpg

Matilda Friberg-Hommas ja Susse Friberg

 

 

Katso esimerkkiaukeama Pieni päivänsäde -kirjasta.