SEKSUAALISUUDEN PORTAAT on tunnekasvatusmalli rakkaudesta

Kätilö, terveydenhoitaja Erja Korteniemi-Poikela ja lastenpsykiatri Raisa Cacciatore

Seksuaalisuuden portaat on malli, jonka kautta voidaan opettaa seksuaalisuuden (sisäisen ominaisuuden) kehitystä. Se ohjaa lasta ja nuorta tunnistamaan oman kehitysvaiheensa ja arvostamaan sekä kuuntelemaan omaa tunnettaan ja kokemustaan. Se tarjoaa tunnetaitoja.

Portaitten kuvaus perustuu tutkimukseen lasten ja nuorten seksuaalisuuden kehityksestä. Myös Kouluterveyskyselyssä nuorten kokemukset noudattavat samaa portaittaisuutta. Sama kehitys tapahtuu tytöissä, pojissa, ja muun sukupuolisissa, seksuaalisesta suuntautumisesta, kansalaisuudesta ym. riippumatta.

Portaittainen malli on alkuosa koko elämän jatkuvaa kehitystä, se osa joka tapahtuu lapsuuden ja nuoruuden aikana kypsymisenä aikuisuuteen, ei suinkaan aina tekojen vaan omien valmiuksien tasolla. (Tässä moni erehtyy lukiessaan mallia: kyse ei ole tekemisestä vaan olemisesta, eli siitä kehityksestä joka kuvaa mihin lapsi ja nuori alkaa olla kypsä ja valmis. Silti käytännössä näitä tekoja ei aina tehdä. Toisaalta moni nuori tekee käytännössä paljon tekoja, joihin hänellä ei vielä ole tunnetason valmiuksia.)

Malli tarjoaa hienovaraisen, yksilön ja ikätason huomioivan ja kunnioittavan lähestymistavan seksuaalisuuteen tunteiden kautta. Se auttaa lasta ja nuorta itse tunnistamaan oman kehitysvaiheensa, arvostamaan sitä ja siten olemaan kiiruhtamatta ympäristöstä tulevien paineiden vuoksi.

Suurin osa lapsista / nuorista löytää itsensä helposti seksuaalisuuden portailta. Myös vanhemmat hyväksyvät mallin, koska he tunnistavat sen omasta nuoruudestaan ja malli kertoo omatahtisesta, itseä kunnioittavasta kehityksestä.

Malli sopii mm. peruskouluille, varhaiskasvatukseen, kaikkeen nuorisotyöhön, vammaisneuvontaan ja seksuaaliterapiaan, sekä tietenkin kotiin. (Lue myös artikkeli: Miksi seksuaalisuuden portaat)

Puolen tunnin luentoni Seksuaalisuuden portaista voit katsoa täältä.

Diat samaan luentoon löydät täältä.

Portaiden kuvaus:

"Olen ihana" -porras jossa lapsi rakastaa itseään ja kehoaan ja pitää sitä luonnostaan ja itsestään selvästi oikeanlaisena ja hyvänä. Koska keho on joka paikasta hyvä, sitä voi koskea ja katsoa missä vaan ja mistä kohdasta tahansa. Kehoitsetunto on huipussaan ja lapsi luottaa läheisyyteen ja kaipaa paljon kosketusta ja hellyyttä.
"Tykkäyskaveri" -portaalla lapsi tykästyy ja ihastuu toisiin lapsiin. Hän haluaa heitä halata ja helliä. Kaikki lapset eivät halua tulla halatuiksi ja joskus rajujenkin ihastuksen ilmaisujen kohteeksi. On aika opetella suostumusta, oman kehon oikeuksia ja kunnioittamista. Pusuhippa on monen mielestä kiva leikki.
"Vanhempien ihailu”-portaalla, leikki-iässä, noin 2-6-vuotiaana suuri osa lapsista rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Tytöt aikovat yleensä mennä isän kanssa naimisiin ja pojat äidin kanssa. Suurin piirtein yhtä aikaa lapsi kiinnostuu omasta alkuperästään, mistä vauvat syntyvät, miten tytöt ja pojat eroavat toisistaan. Opitaan asenteita ja arvoja omaa sukupuolta kohtaan.
”Idoli ihastuttaa” -portaalla, noin 7-15-vuotiaana ihminen rakastuu yleisesti hyväksyttyyn kohteeseen. Suuret ryhmät voivat olla ihastuneita vaikkapa samaan julkkikseen tai opettajaan. Ihastumisen kohde on turvallisen kaukainen ja yleensä aikuinen. Uutta on se, että ensimmäistä kertaa tunne kohdistuu lähipiirin ulkopuoliseen ihmiseen. Oikeasti seurustelua ei vielä ajatella, mutta rakkaussuhteesta unelmointi on tavallista. Tällä portaalla alkaa kehittyä seksuaalisuuden fantasiatila. Tämä porras on usein käytössä pettymysten hetkillä myöhemminkin elämässä. Samalla harjoitellaan tärkeää tunnetaitoa, tunteitten vahvistamista ja säätelyä mielikuvien avulla.
”Tuttu mutta salattu” -portaalla ihastumisen kohde on tuttu lähipiirin ihminen. Porras on ajankohtainen yksilöstä riippuen, joillakin jo 8-vuotiaana, toisilla 18-vuotiaana. Ihastumista ei koskaan tohdita kertoa eikä osoittaa kenellekään. Jos joku saa sen vahingossa selville, niin ihastuminen saattaa jopa loppua. Kohde on tavallisesti jo joku ikätoveri. Tällä portaalla opetellaan hallitsemaan omaa käytöstä voimakkaan tunteen vallassa. Rakastumisen vetovoima tulee todella tutuksi.
”Tuttu ja kaverille kerrottu” – portaalla usein noin 10-14-vuotiaana ihminen saattaa uskaltaa antaa jo kaverin arvioitavaksi omat ihastumisen tunteensa. Siirtyäkseen eteenpäin ihminen tarvitsee ystävän tukea ja hyväksyntää omille tunteilleen. Samalla ihminen joutuu käsittelemään ystävyyttä, opettelemaan olemaan ystävä ja tunnistamaan omat ystävät. Tässä vahvistetaan ikäisryhmässä ajatusta: minä olen joskus jonkun kumppani. Samalla opiskellaan ystävyyttä, mitä taitoa tarvitaan myös sitten, kun halutaan alkaa seurustella.
”Tykkään sinusta” -portaalla ihastumisen kohde saa tietää ihastumisesta kirjelappusen, tekstiviestin tai viestinviejän kautta. Vastarakkauden saaminen on mahdollista mutta rukkasetkin kestetään. Oleellista on että ihminen kestää sen, että ihastumisen kohde tietää tunteen olemassaolosta. Yleensä murrosiän muutokset kehossa alkavat tapahtua samoihin aikoihin, eli ikää on 10-15-vuotta. Mutta monista syistä omista tunteista kertomista lykätään kyllä paljon myöhemmäksikin.
”Käsi kädessä” – portaalla, usein 12-16-vuotiaana ihminen rohkaistuu rakastavaan läheisyyteen ja kertoo muillekin seurustelevansa. Ihastuminen on yhteinen kokemus ja se halutaan ehkä näyttää koko maailmalle. Ihmisen kaikki energia menee siihen, että uskaltaa olla rakkaansa lähellä, pitää kädestä ja jakaa ihastumisen tunteen. Silloin kun ollaan yhdessä, ei välttämättä uskalleta edes puhua keskenään. Myös eron aiheuttamaa pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunnetta opetellaan käsittelemään.
”Suudellen” - portaalla läheisyys ja suudelmat avaavat aivan uuden nautinnon maailman. Kaikki hellyys tapahtuu rajatulla alueella, etenkin suun ja kaulan alueella. Muuta kehoa ei vielä tohdita koskettaa, koska se olisi liian jännittävää, mutta kanssakäymiseen liittyy jo seksuaalista kiihottumista. Yksin peiton alla voi pitää itseään hyvänä ja opetella seksuaalista mielihyvää. Tunteitten sekä käytöksen hallinta ja kumppanin kunnioitus ovat oleellinen osa tämän portaan opettelua. Pusutteluvaihe osuu usein 14-18-vuoden ikään.
Hyväilyseksi voi olla ajankohtaista ”Mikä tuntuu hyvältä?” –portaalla. Ihminen uskaltaa harjoitella kumppaninsa kanssa yhdessä seksuaalisia hyväilyjä ja opettelee kokemaan, mikä tuntuu kumppanista hyvältä ja miten kumppani saa itsessä hyvänolontunnetta ja kiihottumista aikaiseksi. Nuori on iältään yleensä 15-20-vuotias. Seurustelusuhde on niin turvallinen, että kumpikin tietää, että hyväilyt saa lopettaa heti kun siltä tuntuu. Tavoitteena ei olekaan yhdyntä, vaan petting, hyväilynautinnot, kehojen keskustelun ja viestinnän harjoittelu sekä ensimmäistä kertaa myös jaettu seksuaalinen nautinto.
Matka voi jatkua ”Rakastella” - portaalle. Keskimäärin tämä tapahtuu 16-25-vuotiaana. Silloin ihminen on löytänyt sellaisen kumppanin, jonka kanssa tunneside, turvallisuus ja luottamus on niin syvää, että rohkaistuu haluamaan suhteelta kaikkea mitä rakasteluksi kutsutaan, ehkä yhdyntääkin. Nuori aikuinen kykenee toivottavasti yhdistämään yhdynnän fyysisenä tapahtumana läheisyyden, turvallisuuden ja rakkauden tunteisiin. Hän voi kokea rakastelusta sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää. Ihmisellä tulisi olla myös riittävästi kehittynyt järjen taso: tarvittava tieto ja taito seksiriskeistä ja niiltä suojautumiselta, vastuuntunto, empatia ja kunnioitus myös kumppania kohtaan sekä valmiudet myös käyttää tietotaitoaan.
Matka voi jatkua ”Rakastella” - portaalle. Keskimäärin tämä tapahtuu 16-25-vuotiaana. Silloin ihminen on löytänyt sellaisen kumppanin, jonka kanssa tunneside, turvallisuus ja luottamus on niin syvää, että rohkaistuu haluamaan suhteelta kaikkea mitä rakasteluksi kutsutaan, ehkä yhdyntääkin. Nuori aikuinen kykenee toivottavasti yhdistämään yhdynnän fyysisenä tapahtumana läheisyyden, turvallisuuden ja rakkauden tunteisiin. Hän voi kokea rakastelusta sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää. Ihmisellä tulisi olla myös riittävästi kehittynyt järjen taso: tarvittava tieto ja taito seksiriskeistä ja niiltä suojautumiselta, vastuuntunto, empatia ja kunnioitus myös kumppania kohtaan sekä valmiudet myös käyttää tietotaitoaan.

Portaat jatkuvat mahdollisesti sitoutumisen portaalle, yhteisen pesän rakentamisen portaalle ja yhteisen lapsen kaipuun portaalle. Ja siitä eteenpäin, vanhuuteen saakka.

Jokaisella on oma aikataulu ja tapa edetä käytännössä oman kypsymisen tiellä. Portaat kuvaavavat vain iän mahdollistamia valmiuksia ja tarpeita. Jokaisen oma temperamentti ja kypsymisen aikataulu muokkaavat kehitystä, jota voivat muuttaa myös ulkoiset traumat. Tärkeintä on oivaltaa, ettei portaat riipu ihmisen teoista - niitä voi tapahtua missä järjestyksessä tahansa - vaan ihmisen kokemuksesta omista valmiuksistaan, ja siitä, mikä on itselle nautinnollisinta ja ajankohtaisinta juuri nyt.

Katso mikä tahansa tai kaikki 11 seksuaalisuuden porrasta täältä lyhyinä Raisan kuvailemina videoina.

Näet kaikki 11 seksuaalisuuden porrasta täältä Raisan kuvailemina lyhyinä videoina.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys, eli lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen; edistää tervettä itsetuntoa, sitä että ihminen arvostaisi itseään ja kumppaniaan, nauttisi omasta yksilöllisyydestään ja seksuaalisuudestaan tavalla, joka ei vahingoita itseä tai toista; lisätä tietoa mm. moninaisuudesta, oikeuksista ja kunnioituksesta ja lapsi ja nuori kunnioittaisi myös omaa kehitysvaihettaan.

Rakkaus, ilo, rohkeus - Seksuaalisuuden portaat; Minerva 2019, R Cacciatore, E Korteniemi-Poikela. HYVÄ TUORE KIRJA VANHEMMILLE! Paljon esimerkkejä.

Seksuaalisuuden portaat -opettajan aineisto varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukioon ja toiselle asteelle; Opetushallitus 2015 OPETTAJILLE! Upeat kuvat!

Portaita pitkin; WSOY 2010, Korteniemi-Poikela, Cacciatore. Seksuaalisuuden portaat –malli vanhemmille ja ammattilaisille esimerkein ja kuvin.

Seksuaalisuuden portaat - The Steps of Sexuality, on myös julkaistu tieteellisenä artikkelina mallin käytöstä seksuaalisen kehityskulun ikätasoisena portaittaisena kuvaajana sekä seksuaalikasvatuksessa eri ikäisillä.