WHO: Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Maailman terveysjärjestö WHO ohjeistaa päättäjiä ja opetustoimen viranomaisia ja asiantuntijoita aloittamaan seksuaalikasvatuksen aikaisin: sen tulee alkaa varhaislapsuudessa ja jatkua katkeamatta, ikätasoisena ja kokonaisvaltaisena läpi nuoruuden aikuisuuteen. Näin seksuaalikasvatuksella osata tavallista terveystietoa, voidaan parhaiten tukea ja suojata kehittyvää lasta ja nuorta – hänen turvallisuuttaan, hyvinvointiaan ja seksuaalisuuttaan.

Varsinainen julkaisu löytyy THL:n sivuilta täältä.

Pienten lasten kohdalla voit tutustua aiheeseen täällä.

Ikätasoinen, kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa lapsia ja nuoria voimaantumaan niin, että he voivat toteuttaa seksuaalisuuttaan ja elää ihmissuhteissaan tyydyttävällä ja vastuullisella tavalla. Nämä taidot ovat myös hyvin tärkeitä, jotta he osaavat suojautua mahdollisilta riskeiltä.

Seksuaalikasvatuksen Standardeja Euroopassa on laatinut WHO:n asiantuntijatyöryhmä, jonka näet tässä:

WHO/BZgA, kiittää lämpimästi useita henkilöitä: tohtori Gunta Lazdanea WHO:n Euroopan aluetoimistosta tämän tärkeän prosessin käynnistämisestä sekä asiantuntijaryhmää, jonka jäseniä ovat professori Dan Apter (Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka), Doortje Braeken (Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestö IPPF), tohtori Raisa Cacciatore (Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka), tohtori Marina Costa (sveitsiläinen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä säätiö PLANeS), tohtori Peter Decat (Kansainvälinen lisääntymisterveyden keskus, Gentin yliopisto), Ada Dortch (IPPF), Erika Frans (SENSOA), Olaf Kapella (Itävallan perhetutkimuskeskus, Wienin yliopisto), tohtori Evert Ketting (seksuaali- ja lisääntymisterveyden alan ja HIV-/AIDS-asioiden konsultti), professori Daniel Kunz (Luzernin korkeakoulu), tohtori Margareta Larsson (Uppsalan yliopisto), tohtori Olga Loeber (European Society for Contraception), Anna Martinez (Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen lapsiasiain viraston seksuaalikasvatusfoorumi), tohtori Kr stien Michielsen (Kansainvälinen lisääntymisterveyden keskus, Gentin yliopisto), Ulla Ollendorff (Norjan terveyshallitus), tohtori Simone Reuter (Nottinghamshiren ehkäisy- ja seksuaaliterveysyksikkö), Sanderijn van der Doef (Maailman väestösäätiö WPF), tohtori Ineke van der Vlugt (Rutgers Nisso Groep) ja Ekua Yankah (UNESCO).