Sexualiteten steg för steg, undervisningspaket av känslor, för årskurs 1-9 i grundskolastegforsteg_kansi.jpgn

 Erja Korteniemi-Poikela och Raisa Cacciatore.

Undervisningspaketet är avsett som stöd för lärare och hälsovårdare i sexualundervisningen i skolan.

Undervisningen framskrider planmässigt från år till år och skall ge eleverna de färdigheter de behöver för att komma till rätta med sin sexualitet på olika plan: förstånd, känslor och biologi.

Av materialet framgår vad man skall berätta, när och varför.

55 s. + 16 stordior
Utbildningsstyrelsen 2000

Köp paketet

 

portaat.jpg

 

raisaerja.jpg

Raisa Cacciatore ja Erja Korteniemi-Poikela

 Se också Portaita pitkin.