Lapsen itsetunto ja varhaiset vuorovaikutussuhteet

Samalla kun lapsi kasvaa, myös hänen itsetuntonsa rakentuu. Se on osa hänen persoonallisuuttaan, myönteinen ja voimia antava osa minäkuvaa. Se on oma ajatus omasta pärjäämisestä ja siitä, onko riittävä ja oikeanlainen. Se on myös uskomus, oletus tai tunne siitä, millainen ja miten hyvä on, mihin pystyy, mitä haluaa, mitä osaa, ja mitä voi oppia. Ja onko maailma hyvää tahtova ja turvallinen. Siihen vaikuttavat kaikki ihmissuhteet. Ympäristön ilmapiiri, läsnäolo, tuki ja lohtu ovat tärkeitä. Koko perheen kaikkien jäsenten hyvinvointi vaikuttaa yksilön vointiin.

Perheellistyminen on aina muutos ja stressi. Jokainen lapsi synnyttää uudenlaista vanhemmuutta ja herättää myös paljon tunteita. Parisuhde kulkee omien kehitysvaiheidensa kautta ja vauva voi tulla siinä mihin kohtaan hyvänsä. Äidiksi ja isäksi tuleminen tarkoittaa koko minäkuvan muutosta ja haastetta myös vanhemman omalle itsetunnolle. Aina vauvan tulon aiheuttamaa muutosta ei osata ennakoida.

Monet vanhemmat tarvitsevat tukea ja apua vanhemmuuteensa. Tavat ja rutiinit olla vauvaperhe rakentuvat pikkuhiljaa. Liika kiire ja huoli kuluttavat monien aikuisten voimia, mutta neuvonta, mallit ja tukiverkosto voivat olla ratkaisevana apuna. Vanhemmuutta voi oppia ja opiskella.

Jo pienet vauvat tarvitsevat turvallisten aikuisten verkoston, jotta he eivät jäisi täysin yhden ihmisen jaksamisen ja taidon varaan, mutta tärkeintä on olla se yksi aikuinen, joka voi riittävän hyvin ja innostuu tästä lapsesta yhä uudelleen. Lapsi, joka kokee tuottavansa iloa vanhemmilleen, on onnellinen lapsi.

Kehittyäkseen lapsi tarvitsee kuulluksi ja nähdyksi tulemista, kokemusta siitä että on arvokas. Hän tarvitsee ikätasoista huolenpitoa, paljon vuorovaikutusta ja aikuisia jotka tietävät, mikä on vauvalle hyväksi ja jaksavat hoitaa vauvan. Vauva tarvitsee myös tekoja, jotka rakentavat hänen myönteistä minäkuvaansa, turvallisuuttaan ja haluaan kasvaa ja kehittyä. Tietty pysyvyys ja ennakoitavuus ovat tärkeitä, mikä tarkoittaa sitoutuneita aikuisia. Monet yksinkertaisilta näyttävät teot, kuten vauvalle hymyileminen, matkimisleikit ja lempeä kosketus ovat äärettömän tärkeitä vauvan itsetunnolle ja koko kehitykselle.

Jo vauvoilla on omat temperamenttinsa ja ominaisuutensa. Vanhempien olisi hyvä tietää jo odotusaikana, että vauvan ominaispiirteet ovat aina yksilölliset ja oma vauva toimii todennäköisesti eri tavalla kuin naapurin vauva. Vauva on yksilö, joka ei ole voinut valita itse ominaisuuksiaan. Jokainen vauva on kuitenkin aina oikeanlainen. Vauvaan kannattaa tutustua pikkuhiljaa, koko perhe yhdessä. Kiintymys vahvistuu, kun vauvan kanssa viettää aikaa ja tekee asioita yhdessä.

Materiaalia:

Syliseikkailu / Äventyr i famnen. R Cacciatore, L Hyvärinen, Mirjam Kalland, O Penna. Katselukirja/tietokirja. Kirja vastasyntyneen kehitystä seuraavista leikeistä. Tukee 0-12kk ikäisen kehitysportaita, varhaista kiintymystä ja koko vastasyntyneen perhettä.

Loruleikki / Lek med rim. R Cacciatore, L Hyvärinen, Mirjam Kalland, O Penna. Katselukirja/tietokirja. Lorujen lukeminen ja leikkiminen tukee kielellistä kehitystä, yhdessä oloa ja perinnelorujen säilyttämistä.

Taikatanssi / Lycka är att dansa. R Cacciatore, Hanna Brotherus, L Hyvärinen, O Penna. Katselukirja/tietokirja. Tukee motoriikan, tilan hahmottamisen ja kolmiulotteisen näön kehitystä, kiintymystä ja yhdessäoloa vauvatanssityyppisesti.

Rymyretki / Huller om buller. R Cacciatore, Jukka Mäkelä, L Hyvärinen, O Penna. Katselukirja/tietokirja. Aikuisen (etenkin isän) ja vauvan välisen siteen vahvistamiseen, tukemaan kiintymystä ja vauvan itsetuntoa. Kannustaa runsaaseen, keskivahvaan koskettamiseen, theraplay-tyyppisesti.

Hyrinähetki / Vyssan lull. R Cacciatore, Hilkka-Liisa Vuori, L Hyvärinen, O Penna. Katselukirja/tietokirja. Tukee äänen kautta tapahtuvaa varhaista vuorovaikutusta jo raskauden aikana, mutta etenkin vauvan kanssa.

Ihanat ipanat / Gullungar. R Cacciatore, Niina Komsi, L Hyvärinen, O Penna. Katselukirja/tietokirja. Tukee vauvan temperamenttiin tutustumista ja tutustuttaa moniin erilaisiin temperamenttipiirteisiin. Auttaa näin luomaan kiintymystä juuri omanlaiseen vauvaan.

Pieni päivänsäde / Lilla ögonsten. R Cacciatore, Matilda Friberg-Hommas, Susanne Ingman-Friberg, L Hyvärinen, O Penna. Kirja vammaiselle tai erityisvauvalle ja hänen vanhemmalleen. Katselukirja/tietokirja. Tukee kiintymyssuhdetta, myönteistä suhtautumista vauvaan ja varhaista vuorovaikutusta.