Hälsokunskap, En första hjälp för undervisningen i hälsokunskaphalsokunk_kansi.jpg

Heidi Peltonen och Lasse Kannas (red.) Utbildningsstyrelsen 2006

Boken beskriver läroämnet hälsokunskap och dess pedagogiska utgångspunkter. Läsaren får ”första hjälpen” för att undervisa i ämnet samt idéer och praktiska infallsvinklar för undervisningen.

I boken fokuseras särskilt på barns och ungas växande och utveckling och på undervisningen av emotionella färdigheter. Bokens artiklar erbjuder också goda uppslag för olika delar av temaområdena.

Undervisningen i hälsokunskap behandlas utifrån lärarens eget arbete och samarbetet lärarna emellan. Växande och utveckling är viktiga och aktuella teman för barn och unga, eftersom de anknyter till deras eget liv och egna känslor och erfarenheter. De teman som tas upp kan också diskuteras på föräldramöten och i elevvårdssamarbetet.

 I boken ingår Livsspelet Epeli på cd-rom. Spelet går ut på att spelaren löser olika vardagliga situationer och på så sätt får kunskap om hur vår hälsa påverkas av de val vi gör. Epeli har producerats av Centret för hälsofrämjande och Vetenskapscentret Heureka.

Köp boken