Tervetuloa tutustumaan kirjoituksiini, kirjoihini, ajatuksiini ja luentoihini!

Lasten, nuorten, vanhempien, aikuisten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Minusta lisää löydät täältä.

Haluan tarjota sellaista tukea ja tietoa, jota itse olen etsinyt lukuisat kerrat. Haluan etsiä vastauksia kysymyksiin, joita kohtaamani ihmiset kysyvät, rakentaessaan omaan elämäänsä parempaa tasapainoa. Koetan koko ajan lisätä tietämystäni, pohtia kokonaisuuksia ja tutkimusten yleistettävyyttä. Pyrin kääntämään teoriat käytännön kielelle.

Näkökulmani arkeen

Pärjääminen ja tasapaino syntyvät koko ajan arjen valinnoista, asenteista ja teoista. Sanonta "asenne ratkaisee", on varsin totta, mutta on olosuhteittenkin oltava tolkulliset. Elämänilo ja elämänhallinta ovat avainasemassa. Huomaako aikuinen vahvistaa lapsessa ja itsessään olevia hyviä puolia ja taitoja? Kiitätäkö ja kehutko joskus itseäsikin? Moni ei ole itse saanut kokea myönteisyyttä ja kannustusta lapsuudessa.

Muutos syntyy sydämen päätöksestä etsiä myönteistä elämää itselleen ja ympäristölleen, sekä sinnikkyydestä ja tahdosta aloittaa tuo työ yhä uudelleen, uusin keinoin.

Pärjääminen ja tasapaino ovat myös mielen taitoja: kykyä olla läsnä, uskomuksia, arvoja ja asenteita. Toisille helppoja ja itsestään selviä. Toisille suuria haasteita, monesta syystä.

Mitä tietoa tarjoan

Kun tietoa tai apua tarvitaan, se saisi olla selkeää, ymmärrettävää ja kiinnostavaa. Lasten kasvatus, nuorten tukeminen, parisuhde ja vanhempana olo on varsin konkreettista. Niin on myös itsetunnon rakentelu.

Puhun kaikkein mieluiten ennaltaehkäisevästä ja voimavaraistavasta, elämänhalua ja innostusta, pärjäämistä ja elämäntaitoja lisäävästä kasvatuksesta.

Esimerkeissäni kuvaan tavallisia kasvatukseen liittyviä tilanteita. Näin lukija tai kuulija voi saada kosketuksen omaan arkeensa: tuohan on aivan kuin meillä kotona! Kuvaan inhimillisiä ilmiöitä mallien kautta kuten vaikkapa Neljän pöydänjalan -malli elämänhallintaan tai Sutuhaka –malli rakentavaan rajanvetoon, sekä Aggression ja Seksuaalisuuden portaat. Niitä voi heti soveltaa käytäntöön. Kaikki perustuu tutkittuun tietoon ja pitkäaikaiseen asiantuntijuuteeni.

Miten eteenpäin

Pidän erittäin mielelläni vanhempainiltoja ja koulutuksia monista paljon kysytyistä aiheista, mm. itsetunnon tukeminen, haasteelliset tunteet ja aggressiokasvatus, seksuaalisuuden suojaaminen ja tukeminen, murrosiän kuohunta, nuoren hyvinvointi, miten koulu voi tukea, iloa vanhemmuuteen ja työkaluja arkeen.

Kirjat yhdistävät suuria kokonaisuuksia kuten seksuaalisuus, itsetunto tai aggressio. Niitä voi lähestyä myös selaten tai "välähdystekniikalla" (kuten Esa Saarinen sanoo), lukemalla kohdan sieltä tai täältä, mistä kirja sattuu avautumaan. Näin rakentavan riitelyn keinot, ystävyyden pelisäännöt ja arvokasvatus ovat helppoja omaksua.

Pidän asioiden tiivistämisestä ja kaikenlaisista muistisäännöistä. Esimerkiksi: "Estää saa, muttei kostaa", on yksi parhaita oppeja nuorelle miehelle. Ja vanhemman perustaidot, miten pysyä aikuisena: "Ole läsnä. Kohtaa oikeasti. Tue tarvittaessa. Ole mallina. Ymmärrä yksilöä. Pysy aikuisena. Hoida jaksamisesi."

Ota yhteyttä

Toivottavasti löydät sivuilta etsimäsi! Jos sinulla on kehitysideoita sivustoon, sen toimivuuden lisäämiseksi, niin kerro. Palutelomake löytyy sivulta.

Mikäli haluat tiedustella minua luennoimaan, ole hyvä ja kerro ajankohta, kohderyhmä, sisältötoiveesi ja muut ajatuksesi sähköpostilla raisa.cacciatore@gmail.com tai raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi. Luentojen ja kirjojen aiheet löydät näiltä sivuiltani. Etäluennotkin onnistuvat. Ja yhteyttä voit ottaa myös muuten vain!

Lastenpsykiatri, nuorisolääkäri, tietokirjailija, kouluttaja.

Väestöliiton asiantuntijalääkärinä toimin 25 vuotta, nyt olen siirtynyt Väestöliiton senior adviserin rooliin.

Raisa Cacciatore