Osaava Aggression portaat / Palautelomake

Koulutus: Aggression portaat

Kokonaisuus: Osaajia Etelä-Pohjanmaalle Osaava-hanke

Kouluttaja: Raisa Cacciatore

Koulutusaika: 4.2.2012

 Osallistujia/palautteita:    208/63

palaute_040212.jpg

 Mikä koulutuksessa oli mielestäsi hyvää?

Asiantunteva luennoitsija ja koulutuspäivän aihe. Luento kokonaisuutena erinomainen: diat, kirjavihjeet aiheesta hyviä, nettivihjeet hyviä (saa lukea lisää aiheesta). Hauskaa oli myös eri roolit tapausesimerkeissä (onnistui, vaikka väkeä oli paljon). Jätettiin välillä aikaa vaihtaa mielipiteitä asiasta vieruskavereiden kanssa! Positiivinen asenne haastaviin lapsiin ja sai tukea/kannustusta ammattilaisen työhön.

Aihe antoi ajateltavaa ja eväitä myös omaan henkilökohtaiseen elämään. Lämmin kiitos hyvästä luennosta!! luennoitsija oli todella asiantunteva, miellyttävä ja osasi asiansa sekä tiesi mistä puhuu!!!! Konkreettisia työkaluja arjen tilanteisiin. Hyvät esimerkit. Asiantuntija luennoitsijana ja aiheenkäsittely mielenkiintoinen. Havainnollista, esimerkkeihin perustuvaa. Itsensä kokonaan likoon laittamista tavalla, joka lopulta määrää omat rajat.

Yhteisiä tehtäviä ja lyhyitä keskusteluja vierustovereiden kanssa. Kouluttaja erinomainen, asiantuntija omalla alallaan ja osasi mielettömän hyvin ja kiinnostavasti tuoda tiedon kuulijoille. Paras koulutus missä olen ollut. Kiitos. Paljon käytännön esimerkkejä. Ja paljon uutta ajateltavaa ja käyttäytymismalleja sain suoraan omaan työhön.

Kokonaisuus, käytännön esimerkit. Hyvä selkeäsanainen ja varmasti esiintyvä, asiansa osaava kouluttaja. Mielenkiintoista ja tärkeää asiaa, josta saa eväitä sekä työhön, että kotiin. Päivä tuntui lyhyeltä vaikka kesto oli 10-16. Olisipa jopa voinut kuunnella kauemminkin asiaa.

Mielenkiintoinen, haastava aihe, jota käsiteltiin asiantuntevasti ja etenevästi. Antoi keinoja kohdata agressiivinen ihminen ja lisäksi palasi mieleen jo entuudestaan tutut asiat. Luentoa oli helppo kuunnella, osaava luennoitsija, sopivasti esimerkkejä ja teksti oli hyvin ymmärrettävää.

Koulutuksessa puhuttiin paljon tärkeää ja ajankohtaista asiaa. Kouluttajan kertomat esimerkit olivat todella hyviä ja tekivät koulutuksesta entistä kiinnostavamman. Tosi mielenkiintoinen aihe, sai paljon vinkkejä niin työ- kuin kotielämäänkin. Mukava ja asiantunteva luennoitsija. Valmiit materiaalit olivat erittäin hyvä juttu ja niistä pystyi seuraamaan mistä luennoitsija puhui sekä tehdä omia muistiinpanoja. Koulutuksen aika oli sopivan mittainen ja tauot myös.

Kaikinpuolin hyvä, tarpeellinen ja ajankohtainen koulutus. Erittäin asiantunteva ja mukaansatempaava luennoitsija. Hyvät esimerkit selvensivät ja saivat ajattelemaan niin omaa kuin muidenkin toimintaa. Selkeäsanainen, asiansa osaava, mukaansatempaava luennoitsija. Ja vielä mielenkiintoinen asia. Erittäin hyvä päivä! Mielenkiintoinen aihe, pätevä materiaali ja mukaansa tempaava opetus.

Keskusteluajat sekä se, että välillä asetuttiin muiden rooliin oli hyvä homma. Tarkoitan tällä sitä harjoitusta, missä mietittiin ongelmia sekä lapsen, vanhemman että työntekijän roolista käsin. Asiansa osaava kouluttaja, joka korkeasta koulutuksestaan huolimatta puhui selkeällä ja käytännönläheisellä tavalla. Vahva ammattiataito välittyi. Johdonmukainen eteneminen.  Raisalla miellyttävä ääni, ymmärrettävää "kieltä". Sain tietoa, mitä olin lähtenyt hakemaan.

Selkeät diat. Juuri sopivan pituinen päivä. Todella koulutettu luennoitsija, joka arvosti kuulijoitaan. Esitti asiat hyvin. Kerrankin koulutus, joka antoi ajattelemisen aihetta jo pitkään työelämässä olleelle. Eikä aliarvioinut osallistujia. Luennoitsijan selkeä tyyli. Asia erittäin ajankohtainen ja tärkeä.

Koulutus käytännönläheinen ja esimerkkitapaukset hyvä lisä (osallistava). Vaikka se oli periaatteessa suunnattu alle kouluikäisten ohjaajille, myös vanhempien kanssa toimiva erityisopettaja sai paljon työhönsä - ja arkeen muutenkin. hyvä puhuja, hyvä, tärkeä aihe. Koin saaneeni työhöni paljon vinkkejä. Selkeäsanainen luennoitsija, hyvät esimerkit. käytännön esimerkit, kouluttajan ammattitaito, rento tunnelma.

R.Cacciatoren tapa luennoida on mielenkiintoinen ja innostava. Runsaasti esimerkkejä tavallisesta arjesta. Olo oli hyvin voimaantunut koulutuspäivän jälkeen. Käytännön läheisyys. Selkeys. Koulutus antoi konkreettisia työkaluja arkeen ja teoriatietoa ymmärtämään miksi joku lapsi käyttäytyy agressiivisesti.

Luennoitsija  tuntuu olevan nykypäivässä ja puhuu ymmärrettävästi tarpeeksi suoraa. Koulutuspäivä meni kuin siivillä ja paljon jäi illaksikin prosessoitavaa :) Aihe. Kouluttajan ammattitaito puhua asiasta ja huomioida kuulijansa. Selkeää ja konkreettista! Osaava luennoitsija. Hän esiintyi siten, että jaksoi kuunnella. Myös yhteistehtävät olivat hyviä. Sopivan mittainen päivä. Luento oli niin mielenkiintoinen ja hyvä, että sitä kuunnellessa ei pitkästynyt missään vaiheessa.

Konkreettiset lapsitapaukset ja niihin eläytyminen auttoi syventymään aiheeseen  ja nivoi kokemukset omasta työstä elävästi mukaan. Päivä antoi konkreettisia työkaluja arkityöhön. Luennoitsija Raisa Cacciatore oli ammattilainen jota oli miellyttävä ja helppo kuunnella.

Luennolta sai käytännön vinkkejä ja tehtävät havainnollistivat tilanteita ja pakottivat ajattelemaan. Luentomateriaali oli hyvä ja Raisa käytti sitä vahtelevasti. Luennoitsijan asiantuntemus, käytännönläheisyys, keskusteleva ilmapiiri ja kollegoiden vertaistuki ja asioiden ja kokemusten jakaminen, sopivan pituinen koulutus.

Keskittyminen osaavan ja laaja-alaisen kouluttajan vain yhteen aihealueeseen. Vain yksi kouluttaja, joten asia tuli hyvin pureskelluksi ja avatuksi. Konkreettiset neuvot omaan työhön ja omien lastenkin kanssa toimimiseen. Raisa Cacciatore on loistava luennoija! Lisäksi koulutuksen maksuttomuus oli positiivista.

Raisa on kävelevä puhekone, jolla on esimerkkejä, laaja sanavarasto/synonyymivarasto saman asian mallintamiseen ja vaihtoehtotoimintojen kirjoon. Lauantai työpäivänä ei ole houkutteleva, mutta aíka kului kuin siivillä. Aina aivan säpsähti, että joko on tauon paikka... Ehkä siksi, että käsiteltävä aihe on juuri akuutti  kotielämässä pienten lasten kanssa.  Sain eväitä, kiitos!

Koulutus etetni johdonmukaisesti ja sitä oli helppoa seurata. Aihe oli erittäin tärkeä ja erittäin hyödyllinen tähän päivään. Aihetta käsiteltiin hyvin, sen sai ulotettua lasten kasvatuksesta omaan käyttäytymiseen. voi heti hyödyntää annin työssään. hyvä luennoitsija, joka puhui kokemuksestaan ilman turhaa itsetehostusta. Koulutus antoi tietoa lapsen aggressio-opetuksesta. Herätti kyseenalaistamaan omia toimintatapoja lapsiryhmässä.Antoi käytännön neuvoja arjen työhön lasten kanssa.

Luennoitsija oli loistava, esitystapa käytännönläheinen ja helposti ymmärrettävä. Luennoitsija oli todella hyvä ja asia oli mielenkiintoista. Luennon sisältöä voi tuoda suoraan työelämään ja myös kotielämään. Kouluttaja tiesi asiansa ja osasi esittää sen käytännönläheisesti, kuitenkin niin että luennosta tiesi että asiaan oli perehdytty paljon.

Erinomainen luennoitsija.Osasi asiansa. Ei lukenut asiaa suoraan paperista. Esitti asian ymmärrettävästi ja havainnollisti esitystä useilla käytännön esimerkeillä. Mielenkiintoinen ja käytännönläheinen aihe, josta sai paljon vinkkejä omaan työhönsä. Asialliset ja mielenkiintoiset esimerkit sekä luennoitsijan eläytyminen luentoon. Vahva ja varma tietämys siitä, että tämä asia on todellakin näin sekä näissä tilanteissa on tarkoituksenmukaista toimia täten.

Jäin miettimään sitä etteikö lasta voi koskaan laittaa jäähylle pois lapsiryhmästä ("todellinen tiiliseinä ennen poliisia"), ei edes silloinkaan, kun tilanne on toistunut todella useasti eikä toivottua käytöksen muutosta näy vaan asia ikäänkuin tallaa paikallaan ja muut lapset selkeästi häiriintyvät tilanteesta.

Hyvä kouluttaja. Mielenkiintoista kuunnella, mielenkiintoisesta aiheesta. Asiasisältö oli tärkeä ja esitystapa oli hyvin mielenkiintoinen. Esitys oli selkeä ja ajatuksia herättävä. Selkeä koulutustapa, joka jaksoi kiinnostaa koko päivän. Lisäksi asioita ei esitetty kalvosulkeisina vaan kontaktissa yleisöön.

Aihe oli kiinnostava, koska käytännön työskentelyssä esiopetusryhmässä tuntteet leiskuu jokaisella ,kun tulemme riittävän tutuiksi toisillemme. Raisa Cacciatoren "arkijärkinen" ja käytäntöön sovellettava, todella mielenkiintoinen luento. Raisa teki koulutuksesta mielenkiintoisen käytännön esimerkkien kautta sekä osallistamalla myös yleisöä. Aina ajankohtainen aihe, antoi työkaluja arkeen, sekä työhön että kotiin omien lasten kanssa toimimiseen.

Aihe oli tärkeä ja ajankohtainen. Luennoitsija asiantuntija alallaan, luennoi selkeästi ja seikkaperäisesti. käytännönläheinen, asiantunteva ja vetävä kouluttaja. -Asiantuntemus, -selkeys, -kiinnostava aihe, -kouluttajan taito kertoa asioista kiinnostavasti. Luennoitsija oli hyvä! Hän kertoi asiat värikkäästi ja esimerkein, joten häntä jaksoi kuunnella hyvin. Päivän rytmitys oli myös hyvä; aika meni nopeasti ja luento-osuudet jaksoi kuunnella hyvin.

Luennoitsijaa oli miellyttävää ja helppoa kuunnella, asia oli hallussa ja ulosanti hyvää. Asia oli tarpeellista, käytäntöön sovellettavaa ja mielenkiintoista. kouluttajan asiantuntemus, selkeä puhetyyli ja taito tuoda esille sellaisia näkökohtia, joiden avulla voi löytyä ratkaisuja ajankohtaisiin pulmiin. Loistava luennoitsija, hyvä ulosanti. Aiheen käsittely mielenkiintoista ja selkeää. Vanha konkarikin sai näin uutta ajateltavaa,evästä arkikäyttöön! Antoi paljon ajattelemisen aihetta työhön. Asiantuntevaa, konkreettista aiheen käsittelyä, laittoi pohtimaan asioita myös jälkikäteen.

Mitä kehitettävää?

Isossa salissa yleisön puhe ei kuulu...tässä oli yksi harjoitus, jossa olisi pitänyt kuulla yleisön puhetta, se ei toimi näin suuressa salissa. Noin suuressa tilassa ei tahdo onnistua nuo draaman keinoin tehtävät harjoitteet, kun ei kuule toisten puhetta. Siinä olisi ollut joku toinen tapa parempi. Lopuksi olisi luennoitsija voinut jotenkin vetää yhteen draamojen puheenvuorot eli mitä hyvää, mikä meni mönkään.

Kovasti asiaa sisältävä päivä voisi olla parisen tuntia lyhyempi tai taukoja lyhyitäkin enemmän. Tärkein asia lopuksi, jolloin kuulijat väsyneimmillään???

Mielestäni ei mitään.. 

Käytännön esimerkit, kesksutelutilanteet olisivat mielestäni voineet olla lyhyempänä. Noin isossa porukassa haastavaa 'keskustella' leikisti. Niiden harjoittelu oli enemmän huolen puheeksiottamista kuin aggression portaita.

Mitä tehdä sitten, kun lapsi lyö, vaikka ei periaatteessa ole mitään syytä miksi hän käyttäytyy niin, eli on ns. lasittunut ilme kasvoillaan. Esimerkkitapauksissa koko ryhmä mukana ei oikein toiminut. Keskusteluun olisi voinut ottaa muutaman vapaaehtoisen.

Ryhmätehtävässä kuuluvuus oli vähän huono. Olisi hyvä, jos olisi ollut kiertävä mikrofoni tai joku muu. Välillä sekoitti hieman, kun ei tiennyt mistä löytää seuraavan dian ja järjestys vaihteli välillä luennoitsijan powerpoint diojen kanssa.  Me kuuntelijat olisimme voineet olla aktiivisempia osallistujia!!

Ehkä väliaikakeskusteluille olisi voinut hieman vielä enemmän aikaa varata, sillä kun vierustoverien kanssa alkoi keskustelemaan pyydetystä aiheesta niin kaikki eivät aina ehtineet sanoa mielipidettään. Ymmärrän toki, että aika on rajallinen, mutta jos sen ajan olisi sitten voinut nipistää muualta. Keskustelu kuitenkin loi vapautunutta ilmapiiriä.

Eipäs kehitettävä.... Eipäs lisättävää, koko päivä pelkkää asiaa, ei pitkästyttävää.

Esimerkkitapauksia olisi voinut kysyä kuuntelijoilta ja pohtia niitä. Luentodiat eivät olleet ihan samat kuin muistiinpanot, mutta onnistui niidenkin avulla...

Ok kaikki. Kaikki sujui mielestäni hienosti.

Ei kehitysehdotuksia. Ryhmätilanteissa ei kuullut.

Esimerkki-tapaukset isossa luentosalissa eivät toimineet kovin hyvin. Sopii varmaan paremmin toteutettavaksi pienemmällä ryhmällä.

Enpä osaa sanoa.

Ei mitään. Ei mitään!

Olin vanhemman roolissa nyt läsnä. Olin yllättynyt, että tapauskertomukset eivät saaneet tuulta purjeisiinsa. Kommentteja joutui "nyhtämään".

Yllätyin, kuinka hankalaa päivähoidon henkilökunnalle on saada asiansa sanotuksi ja olin eri mieltä, kun eräs joka sanoi, ettei hyödytä sanoa vanhemmille päivän tapahtumista "kun ei niitä saa tekemättömiksi". Asia jatkui seuraavalla aiheella, enkä ehtinyt reagoimaan vastalauseellani. Harmittamaan jäi kovin... itse olen sitä mieltä, että jokainen vanhempi on esimerkki ja voi omalla puheellaan vaikuttaa lapsen tulevaan käytökseen. AINA pitäisi kertoa, jos jotain ongelmaa on. Ja mahdollisimman suoraan esittää huolenaiheensa.

Mutta siis ehkä kehitettävää siten, että tapauskeskustelut olisi pienemmästi jaettu salissa, ei niin suurena ryppäänä. Hyvä oli se, että Raisa toisti vastauksia/kommentteja, sillä aina niitä ei kuullut.

Mielestäni kaikki toimi. Tila oli tuolle väkimäärälle liian iso. Kuuluvuus oli huonoa kun annettiin yleisölle tehtävä olla esimerkin lapsi / vanhemmat / työntekijät.

Välillä Power point kalvot esittäjällä eri järjestyksessä kuin annetuissa monisteissa. Välillä meni aikaa "plärätessä" monisteita, löytyykö asia jostain. Mutta se oli vain pieni harmi.

Aiheen rajaaminen paikalla olevien kuuntelijoiden mukaan. Nyt luennonnossa tuli esille lasten ja nuorten käyttäytymisen ilmentymät. Paikalla oli suurin osa varhaiskasvatuksen alueella työskentelevät henkilöt.

Ei juurikaan kehitettävää.. Keskusteluihin enemmän aikaa ja pienemmissä ryhmissä. Ehkä pienempi tila olisi riittänyt tälle porukalle, harjoitukset olisivat sujuneet luontevammin. ryhmien rooliesityskeskustelu ei oikein toiminut, oli teennäinen.

Kaikki ok. Osuus, missä kuulijat osallistuivat asettumalla rooleihin, oli jotenkin vaivaannuttava, kuinka uskallat sanoa mitään noin isossa porukassa. Siinä joutui kyllä huomaamaan miten omataan taipumusta hyvin yksisuuntaiseen ajatteluun...

Enemmän esimekkitapauksia ja konkreettisia ohjeita miten toimia.

Ei todellakaan mitään - olisin voinut kuunnella toiset 6 tuntia yhtä aktiivisesti!