Share |

Palaute Kokkolasta, Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston luennolta 16.3.2012

Aihe: Erilaisuus, itsetunto ja pojat. Osallistujia 34, vastauksia 23

 

palaute_160312_pojat.jpg

Sanallisessa palautteessa oli kritiikkiä siitä, että oli liikaa seksuaalisuutta, liian vähän keskustelua, joku oli odottanut levottomista tai aroista pojista enemmän asiaa.

Mikä oli opetuksessa / kurssissa parasta?

-          Kurssi vastasi juuri niihin tarpeisiin, joita lähdin hakemaan: poikien sielunmaailama. Antoi eväitä toimia työssäni ja kotona juuri niinkuin olen tähänkin asti toiminut. pojille kannustamisen kulttuuria eikä jatkuvaa negatiivista palautetta = WILMA.

-          Kurssin ajankohtaan nähden, perjantai-ilta, sopivan kevyt kokonaisuus. :)

-          Kouluttajan käytännön esimerkit olivat hyviä...asiaa ei vain käsitelty teoreettiselta kannalta.

-          Aihe

-          Asiantunteva luennoitsija. Sai paljon tietoa, jota voi soveltaa omassa työssä. Sai paljon uutta ajateltavaa.

-          Kurssilla käsiteltiin luvattua aihetta, suorin sanoin, ei kierrellen ja kaarrellen. Pieniä porinataukoja oli välillä, se virkisti. Aihe oli myöskin tärkeä. Ajatuksia heräsi moneen suuntaan.

-          Kurssi oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Otsikko oli hieman harhaanjohtava sisältöön nähden. Sisällössä keskityttiin painotetusti murrosikäisiin poikiin, kun odotuksena oli keskustelu kaiken ikäisistä.

-          Luennoitsija oli todella asiantunteva ja asiallinen, mutta samalla hauska ja mielenkiintoinen.

-          Opin paljon uutta.

-          Hyvä kokonaisuus

-          Hyvä ja kiinnostava seminaari.

-          Opettaja innostava ja asiansa osaava. Sai paljon ajattelemisen aiheita ja näkökulmia omaan työhön.

-          Lupa esittää kysymyksiä luennoitsijalta, mielipiteiden vaihto vierustoverien kanssa. Interaktiivisuus.

-          Ajankohtaisen tiedon saaminen omaan kasvatustyöhön (14- ja 15-vuotiaat pojat). Katson, että sain 80 euron edestä tietoa, jota en muualta saisi.

-          Aihe, joka keskittyi eniten poikiin, joiden "sielunelämän" ymmärtämistä olen yläkoulun opettajan työssä kaivannut. Sain moneen asiaan enemmän ymmärrystä.

-          Kaikki oli todella hyvää.

 

Kokonaisarviona kurssista arvosana 3 = 2kpl, arvosana 4 = 11kpl ja arvosana 5 = 10kpl. (ka 4,35)

palaute_160312_pojat2.jpg