LUENTO: Nuoruus kutsuu – vetoa vaaroihin?

Raisa Cacciatore

Tavoitteet: Tarkoituksena on tarjota tietoa nuorten arkeen ja kasvuun liittyvistä tekijöistä. Lisätä vanhempien herkkyyttä tunnistaa muutokset aggression, seksuaalisuuden ja itsenäistymisen kehittyessä. Tarjota keinoja, jotta jaksaisi valaa uskoa ja kannustusta nuorelle niin, että elämänilo säilyisi kaikkien kieltojen ja rajoitusten viidakossa. Tarjota ajatuksia siitä, kuinka tukea nuoren ajatusmaailmaa, ylläpitää yhteispeliä ja puhevälejä nuoren kanssa. Nuorten ja vanhempien voimavarojen kartuttaminen: miten osaisi ja jaksaisi antaa aikuista mallia ja tukea.

Murrosiän haasteet

Itsenäistyminen, itsetunnon ailahtelu, seksuaaliset tunteet ja aggression hallinta ovat suuria haasteita nuoruudessa. Kehitys pakottaa lapsen muutokseen, kohti tuntematonta. Kaikkein eniten hämillään on usein nuori itse. Uusia näkökulmia, kiinnostuksen kohteita ja vuoroin mahtavia, vuoroin musertavia tunteita valtaa mielen.

Kehon mittasuhteet vaihtelevat tietyssä kehitysvaiheessa vinhaan. Ja juuri samaan aikaan turvalliset vanhemmatkin tuntuvat muuttuvan käsittämättömiksi ääliöiksi, joilla on omia estoja, klikkejä ja ongelmia. Jos heihinkään ei voi turvata, keneen sitten? Kuka antaa mallia ja tietoa isona olemisesta?

Seksuaalisuus on ihmisen sisäinen ominaisuus, herkkä ja näkymätön, muuttuva voimavara. Sen kautta tavoitellaan läheisyyttä, turvallista yhdessäoloa, hellyyttä ja nautintoa. Se ilmenee hyvin eri tavoin erilaisissa kehitysvaiheissa.

Seksuaalisuuden portaat kuvaavat lapsen rakkauden voimaa ja sen vaihtuvia kohteita kehityksen aikana. Lapsuuden innokas uteliaisuus vaihtuu nuoruuden hämmennyksen, itsetutkiskelun ja haavoittuvuuden kautta hiljalleen varhaisaikuisuuden rohkaistumiseksi ja kokeilunhaluksi.

Nuoret kaipaavat malleja puhua tunteista, sillä kaveripiireissä niitä usein vähätellään tai paisutellaan. Nuoret tarvitsevat luvan kokea juuri oman kehitysportaansa arvokkaana ja tiedon siitä, että kiiruhtaminen on turhaa. Median, internetin ja kavereiden painostus johtaa usein virheratkaisuihin tai liian aikaisiin kokemuksiin.

Toisella tavalla haastavia ovat aggressiotunteet. Näiden repivien ja haasteellisten tunteiden kautta tavoitellaan irtiottoja ja rohkeutta seisoa omilla jaloillaan, riippumattomana. Nekin ovat siis kehitykselle voimavara. Vaikka ne ovat usein kipeitä, ne itsenäistävät ja auttavat myös itsetuntoa rakentumaan.

Ilman haasteellisia tunteita ja murrosiän kuohuntaa nuori ei irroittautuisi vanhemmista ja turvallisesta kodistaan. Irtiottoja myös koulun säännöistä ja ystävyyssuhteista voi tapahtua. Aggressio positiivisena voimavarana tarkoittaa sitä, että näiden rankkojen tunteiden avulla lapsi ja nuori rakentaa identiteettiään ja itsenäistymistä, sisäistää normeja ja oppii suojaamaan itseään. Sisuuntumisesta saa myös puhtia.

Pojilla kasvava lihasmassa, median mallit ja hormonit saavat aikaan joskus vaaratilanteita. Tyttöjen kaipuu tulla ihailluksi, vanhempien poikien huomio ja chatin riskit houkuttavat. Isona oleminen viehättää ja kaikkea tekisi mieli kokeilla. Aikuista auktoriteettia tulee mieleen vastustaa. Riippuvuudet, syömishäiriöt, rikollisuus ja teinivanhemmuus alkavat joillain juuri nyt.

Oikean tiedon, perheen tuen ja hyvän itsetunnon avulla voidaan parhaiten ehkäistä riskejä. Itsetunnon perustaa rakennetaan pienestä pitäen. Aikuisen läsnäolo, huolenpito ja kiinnostus ovat avainasemassa. Kun nuori tuntee olevansa arvokas, tärkeä ja tarpeellinen, hän haluaa myös suojata itseään. Tavallisimmat riskitkin on hyvä tuntea.

Nuori pohtii tulevaisuuttaan ja peilaa aikuisen silmistä: Uskotko sinä minuun? Onko minulla tulevaisuutta? Luuletko sinä, että voin selvitä tästä? Miten jaksaisi antaa aikuista mallia ja osaisi tukea oikein? Mitä tarkoittavat käytännössä rajat ja rakkaus? Näistä olisi hyvä keskustella!

Materiaaleja:

R Cacciatore:  Kapinakirja.  VL_markkinointi 2009, Väestöliitto.

R Cacciatore: Huomenna pannaan pussauskoppiin! Eväitä tyttönä ja poikana kasvamisen haasteisiin syntymästä murrosikään. WSOY 2007.

R Cacciatore, E Korteniemi-Poikela, M Huovinen Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa? WSOY 2008.

E Korteniemi-Poikela, R Cacciatore: Portaita pitkin, WSOY 2010

R Cacciatore, E Korteniemi-Poikela, J Ryynänen, A Ryynänen, D Apter: Legopalikoista Leopardikalsareihin – pojan matka mieheksi. Tammi 2009

R Cacciatore, S Koiso-Kanttila :Pelastakaa pojat. Minerva 2008.

P Brandt, E Korteniemi-Poikela, R Cacciatore, M Huovinen: Hei beibi mä oon tulta! WSOY 2004