Lek med rim / Loruleikkiloru_kansi.jpg, lapselle lukeminen, kielen oppiminen, perinnelorut ja varhainen vuorovaikutus

Mirjam Kalland, Raisa Cacciatore, Lea Hyvärinen, Osmo Penna

LEK MED RIM har planerats i syfte att stöda den tidiga interaktionen mellan babyn och den vuxna.

Boken bygger på den erfarenhet och sakunnskap som författarna har fått via sin profession och sitt eget förälderskap.

Bildernas form och färger ger det under ett år gamla barnet en glad och utmanande visuell upplevelse. De finska folksägnerna och ramsorna blir bekanta och kära även för dagens barn.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, sakkunnig läkare vid Väestöliitto, var den som formade idén till boken.

Boken har illustrerats av AD grafiker Osmo Penna.

Texten som följer det första levnadsårets trappsteg i utvecklingen har skrivits av pedagogie doktor Mirjam Kalland.

Docenten i oftalmologi, MKD Lea Hyvärinen har fungerat som rådgivare expert gällande babyns synutveckling.

miriamk.jpglea_h.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mirjam Kalland                                                                         Lea Hyvärinen