Äventyr i famnen / Syliseikkailusylis_kansi.jpg

Mirjam Kalland, Raisa Cacciatore, Lea Hyvärinen och Osmo Penna

Babyns utvecklingssteg beskrivs i boken ÄVENTYR I FAMNEN genom vinkar hur man kan vara tillsammans och leka med sin baby. I början av boken beskrivs lämpliga lekar för små babysar och i slutet ger man råd hur fungera med en äldre baby. På detta sätt kan den vuxna bekanta sig med baby lekarnas värld, på ett sådant sätt som inspirerar babyn.

Texten är riktad till vuxna, för att ge kunskap och uppmuntra till trevlig samvaro. Samtidigt är det möjligt att bygga upp ett tryggt förhållande till babyn. Bilderna i boken är ritade med kraftiga drag, redan en nyfödd baby blir förtjust i dem och vill läsa boken om och om igen. Samtidigt blir babyns syn testad. Från bilderna kan den vuxna själv hitta på historier och ramsor.

Bokens syfte är att stöda den tidiga interaktionen mellan det lilla barnet och den vuxne. En positiv inställning och en mångsidig växelverkan är viktiga med tanke på utvecklingen av babyns hjärna, känslor, psykiska välmående samt den sociala utvecklingen.

Uppslag till boken ÄVENTYR I FAMNEN har getts av Väestöliittos sakkunnigläkare Raisa Cacciatore, och pedagogie doktor, docent i familjeforskning, utvecklare av Kiikku-familjenätprojekt, barnpsykoterapeut  Mirjam Kalland.

Boken har illustrerats av AD grafiker Osmo Penna (Studio Penna). Sakkunnig inom den visuella kommunikationen är docent i oftalmologi och utvecklingspsykologi MKD Lea Hyvärinen (Lea-test), har medverkat i frågor om utvecklingen av småbarns syn.

ÄVENTYR I FAMNEN har varit i moderskapsförpackningen 2000 och 2001.

Centret för hälsofrämjande r.f: .”Babyfamiljens första bok. En bok som ger tips på hur man kan leka tillsammans med babyn.”

WSOY Vauvakirjasto

Kiikku-babyfamiljarbetet