Aggressionens trappstegaggressionens_trappsteg_kansi.jpg

Undervisningsmaterial för skolor. Produktion: Utbildningsstyrelsen 2010

Raisa Cacciatore, Joel Backström och Robin Valtiala (övers.)

Hur handskas med trots och aggressioner hos barn och unga och lära dem att behärska sina känslor och därigenom undvika att aggressionskänslorna leder till våldsamma handlingar. Man kan välja hur man handlar och man bär alltid själv ansvar för sina handlingar.

Rätt styrd kan aggressionskänslan vara en positiv resurs för den personliga utvecklingen. I AGGRESSIONENS TRAPPSTEG beskrivs en modell för förebyggande av våldsamt beteende hos barn och ungdomar.

Boken är avsedd för både lärare och elevvårdspersonal i förskolan, grundskolan och andra stadiets skolor. Också föräldrar har nytta av boken.

Med boken följer en cd med dior för undervisning i klass samt föräldrakvällar.

Köp boken.

Suomeksi: Aggression portaat (Opetushallitus)