rymyretki_kansi.jpg

 Boken vill stödja självkänslan hos spädbarnet och samhörigheten mellan barnet och den vuxna.

 

 Huller om buller / Rymyretki, (kosketus, kehon itsetunto ja varhainen vuorovaikutus)

 Jukka Mäkelä, Raisa Cacciatore,Lea Hyvärinen, Osmo Penna

 j_makela_2.jpg

Bildernas inbjudande former och färger ger det lilla barnet något skojigt och spännande att titta på. I texten uppmanas den vuxna att beröra barnet på ett bra sätt. På det sättet lär sig barnet älska och värdesätta sitt kropp och sig själv.

Ur den vuxnas blick kan babyn utläsa att den är bekräftad. En trygg beröring skapar fysiskt och psykiskt välbefinnande. Män berör ett barn på ett annorlunda sätt än kvinnor, och barnet behöver kontakten med dem bägge.

Boken bygger på de erfarenheter författarna har fått genom utbildning, den sakkunskap de har om barnets första levnadsår via sitt yrke och sitt eget föräldraskap.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, expertläkare vid Väestöliitto, var den som kom med idén till boken Huller om buller. Den är illustrerad av AD-grafiker Osmo Penna (Studio Penna).

För texten svarar barnpsykiater, barnpsykoterapeut och Theraplay-terapeuten Jukka Mäkelä som sakkunnig med avseende på tidig interaktion och betydelsen av beröring samt docenten i oftalmologi och utvecklingsneuropsykologi, MKD Lea Hyvärinen (Lea-test), sakkunnig i fråga om utvecklingen av barnets syn.

Boken är översatt till svenska av barnmorska, ridterapeut Susanne Ingman-Friberg.

Köp boken.pakkaus2006.jpg

WSOY Vauvakirjasto

HULLER OM BULLER har varit i moderskapsförpackningen 2006