Vyssan lull / Hyrinähetkihyrinahetki_kansi.jpg

Vyssan lull är tänkt att stödja kontakten mellan babyn och föräldrarna samtidigt som babyns känsloliv utvecklas.

Formerna och färgerna i boken ger spädbarnet något skojigt och spännande att titta på.

En baby i sin mammas mage kan höra familjens olika ljud, som inne i en trumma. Lugnande röster skänker barnet välbehag, och roliga sånger väcker glädje.

Babyn älskar interaktion och den välkända stämman hos en vuxen; den bryr sig inte om ifall du sjunger rent. Även med en nyfödd kan du ”prata” och jollra. Låt din röst växla mellan såväl höga och låga ljud som olika vokaler.

Ni vilar tryggt i din lugnande stämma. Rummets halvmörker, dämpad röst och sakta beröring skapar harmoni.

Denna bok bygger på erfarenheter författarna har fått genom sitt arbete samt deras sakkunskap om barnets första levnadsår tack vare sitt yrke och sitt eget föräldraskap. Barnpsykiater Raisa Cacciatore, expertläkare vid befolkningsförbundet, har gett uppslaget till boken VYSSAN LULL.

Den är illustrerad av AD-grafikern Osmo Penna.

hili.jpgMusikpedagogen, experten på förlossningssånger Hilkka-Liisa Vuori svarar för texten och MKD Lea Hyvärinen, docent i utvecklingsneuropsykologi, har medverkat i frågor om utvecklingen av småbarns syn.

Boken är översatt till svenska av Marianne Saanila.

hh_aukeama.jpg

Köp boken.

hh_suunnittelu.jpg